4. rakovina pľúc s metastázami

Sarkóm

Rakovina pľúc je jedným z najbežnejších typov onkológie. Vo vyspelých krajinách to vedie nielen k výskytu, ale aj k počtu úmrtí. Široké rozšírenie tejto choroby je spôsobené skutočnosťou, že hlavnými príčinami jej výskytu je fajčenie tabaku, bývanie v zlom prostredí a práca v škodlivých podnikoch. Liečba je komplikovaná skutočnosťou, že v pľúcach nie sú žiadne bolestivé nervové zakončenie a pacient nemusí pociťovať príznaky, ktoré by ho skutočne upozornili, alebo ich zamieňať s príznakmi iných chorôb dýchacieho systému a zapojiť sa do samoliečby. Preto je tento typ onkológie často určený iba v neskorých štádiách..

obsah

Ako sa vyvíja rakovina pľúc

Rakovina pľúc môže byť centrálna a periférna, ako aj mediastinálna a šírená. Táto klasifikácia je založená na lokalizácii primárneho zamerania choroby. Priebeh a čas nástupu prvých príznakov závisí od formy onkológie..

Centrálna forma. Onkológia sa na ňu vzťahuje, ktorá sa vyvíja vo veľkých priedušiekoch: primárna, stredná, lobarská, segmentová a subsegmentálna. Je charakterizovaná tvorbou malobunkových a skvamóznych foriem nádoru. Prvé príznaky sú:

 • suchý kašeľ, ktorý nezmizne ani niekoľko týždňov; suchý kašeľ, ktorý nezmizne ani niekoľko týždňov;
 • husky hlas;
 • pískanie pri dýchaní;
 • periodická alebo jemná bolesť na hrudníku.

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, pacient by mal vyhľadať lekársku pomoc na vyšetrenie. Identifikácia onkológie pomôže:

 • fluorografia (ale v skorých štádiách môže onkologický nádor vyzerať podobne ako iné choroby dýchacieho systému);
 • počítačová tomografia hrudníka;
 • PET CT.

Na potvrdenie diagnózy je možné použiť:

 • bronchoskopia (na štúdium priedušiek na prítomnosť novotvarov);
 • biopsia nádoru, ak je viditeľná v tracheobronchiálnom strome (na stanovenie stupňa malignity);
 • transtorakálna punkcia, ak nádor nie je centrálny, ale periférny.

Periférna forma Tento typ onkológie sa vyvíja z epitelu menších priedušiek alebo je lokalizovaný v bunkovom parenchýme, rastie v hrúbke pľúcneho tkaniva. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že príznaky sa prejavujú oveľa neskôr ako pri bronchiálnej rakovine. Nádor môže dosiahnuť veľké veľkosti bez toho, aby sa prejavil symptomaticky. Mnohí pacienti nepodliehajú preventívnym vyšetreniam a dokonca odmietajú liečbu, pričom uvádzajú absenciu hmatateľných prejavov choroby. Takýto nádor sa často zistí náhodne počas vyšetrenia alebo pri výskyte závažnejších symptómov..

Mediastinálna forma sa vyznačuje viacerými metastatickými léziami mediastinálnych lymfatických uzlín, pri ktorých sa v pľúcach nedeteguje nádor..

Diseminovaná forma (primárna karcinomatóza) Toto zahŕňa viac pľúcnych lézií bez preukázanej lokalizácie primárneho nádoru v iných orgánoch. Viac ako polovica prípadov rakoviny sa vyskytuje v pravom pľúcach, najmä v hornom laloku..

Klasifikácia etapy

V domácej onkológii sa rozlišujú 4 štádiá aktívneho priebehu choroby, ktoré sa týkajú iba nemalobunkového karcinómu. Ich trvanie je v každom prípade veľmi individuálne a určuje ich klinický obraz, ktorý sa pozoruje pomocou množstva vyšetrení. Táto klasifikácia zohľadňuje skoré formy rakoviny. Štyrom aktívnym stupňom predchádzajú ďalšie dve:

 • skryté, počas ktorého sa prítomnosť rakovinových buniek dá zistiť iba analýzou spúta alebo vody získanej bronchoskopiou;
 • nula (neinvazívna rakovina), keď sú nádorové bunky detegované iba vo vnútornej membráne pľúc.

Vo veľkej väčšine prípadov nie je rakovina diagnostikovaná v skorých štádiách..

Prvé štádium. Je rozdelená do dvoch etáp:

 • po prvé, nádor rastie do vnútorných tkanív pľúc a dosahuje veľkosť až 3 cm, zatiaľ čo je obklopený zdravým tkanivom, neovplyvňuje priedušky a lymfatické uzliny;
 • potom môže dorásť do pohrudnice a priedušiek, presahujúcich veľkosť 3 cm.

Druhá fáza. Tu sa objavujú závažnejšie príznaky:

 • dýchavičnosť;
 • hluk a pískanie pri dýchaní;
 • kašeľ s krvou v spúte, hemoptýza;
 • bolesť v hrudi.

V tomto prípade samotný nádor môže byť v rozmedzí 5 - 7 cm bez ovplyvnenia lymfatických uzlín alebo mať v nich metastázy, ako aj ovplyvniť pohrudnicu a srdcovú membránu, ale nesmie prekročiť veľkosť 5 cm..

Tretia fáza. Nádor ovplyvňuje lymfatické uzliny, pohrudnicu a stenu hrudníka. Metastázy sa šíria ďalej: do priedušnice, krvných ciev, pažeráka, chrbtice, kľúčnej kosti a srdca. Ťažké dýchanie. Veľkosť novotvaru presahuje 7 cm.

Štvrtá fáza. Je to terminál, má nevyliečiteľnú formu. Nádor presahuje pľúca a šíri sa do susedných orgánov. Metastázy sú rozsiahle a majú vzdialenú lokalizáciu. Pleurisy, perikarditída sa spája - jednotlivo alebo spoločne. Metastáza sa vyskytuje lymfogénnou cestou (cez lymfatické cievy) a hematogénnou cestou (cez cievy). Všetky klinické prejavy sú výrazne zosilnené. Medzi primárnymi (miestnymi) prejavmi je zrejmé, že:

 • kašeľ sa stáva oslabujúcim;
 • pridáva sa sputum charakteristickej malinovej farby, podobnej konzistencii so želé, môže tiež obsahovať hnis;
 • bolesti na hrudníku sú intenzívnejšie.

Je možné zreteľne prejaviť aj sekundárne príznaky spôsobené metastázami:

 • poruchy kardiovaskulárneho systému;
 • vynikajúci syndróm vena cava (kvôli zhoršenému toku krvi);
 • ťažkosti pri prechode potravou pažerákom;
 • ťažkosti s hovorením, prehĺtaním;
 • mentálne poruchy;
 • bolesť v iných orgánoch a končatinách.

Všeobecný stav sa tiež zhoršuje, a preto je cítiť:

 • slabosť, apatia, únava;
 • významné chudnutie;
 • horúčka;
 • ostatné.

Spracovanie 4. stupňa

Ak má pacient štvrté štádium rakoviny pľúc s metastázami v iných orgánoch, hlavným cieľom jeho liečby bude zmiernenie jeho stavu a zvýšenie strednej dĺžky života. Faktory prognózy, ktoré sa vytvárajú na základe komplexného vyšetrenia s použitím veľkého množstva techník, ovplyvňujú výber liečebného režimu. Keďže je štádium nezvratné, bude mať paliatívny charakter, nie je možné túto formu rakoviny úplne vyliečiť.

Ciele paliatívnej starostlivosti. Všetci pacienti s rakovinou pľúc 4. stupňa sa pýtajú, koľko zostáva žiť. Moderná medicína sa snaží dať na túto otázku najpriaznivejšie odpovede. Na tento účel sa vykonáva súbor opatrení zameraných na:

 • zmierniť príznaky;
 • zníženie negatívnych vedľajších účinkov liečby, liekov;
 • zvýšiť celkové prežitie.

Všeobecný prístup k liečbe. Jedným z postupov, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť k zlepšeniu stavu a predĺženiu strednej dĺžky života, sú:

 • rádiofrekvenčná ablácia;
 • embolizácie;
 • chemoembolizace;
 • použitie monoklonálnych protilátok;
 • prispôsobené nádorové vakcíny.

Štandardy liečby. Najčastejšie sa v štádiu 4 používajú ožarovanie a chemoterapia. V súčasnosti je štandardnou liečbou systémová polychemoterapia, ktorá zvyšuje prežitie v porovnaní so symptomatickou liečbou. Existuje niekoľko možností systémovej liečby rakoviny pľúc, vrátane tých moderných:

 • cytotoxické chemoterapeutiká;
 • cielené (zamerané na konkrétny cieľ v tele) lieky;
 • imunoterapeutické lieky.

Vďaka nim je liečba individuálnejšia, v súčasnosti môže byť založená na molekulárnych a histologických vlastnostiach nádoru. Vďaka úspechom modernej vedy a medicíny bolo možné určiť hnacie mutácie, to znamená „vedúce“ mutácie - tie, ktoré priamo ovplyvňujú rast zhubného nádoru. To nám umožnilo identifikovať pacientov, ktorí pozitívne reagujú na cielenú liekovú terapiu. Tento prístup je použiteľný aj pri liečbe starších pacientov, ktorí majú sprievodné patológie..

Počiatočná systémová terapia. Na určenie vektorovej informácie sa používa:

 • o morfologickej, molekulárnej a histologickej povahe nádoru;
 • o lokalizácii metastáz;
 • o všeobecnom stave pacienta;
 • o všetkých symptomatických prejavoch;
 • prítomnosť identifikovaných mutácií, atď..

V tomto štádiu sa nasledujúce štúdie môžu uskutočniť najskôr alebo opakovane v rôznych kombináciách:

 • všeobecné klinické;
 • röntgen (röntgen hrudníka v dvoch projekciách, kontrastné vyšetrenie pažeráka, tomografia, zonografia, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopia, diagnostický pneumotorax, angiografia, bronchografia);
 • cytologia spúta po bronchoskopii;
 • použitím chirurgických metód (biopsia, punkcia, mediastinotómia, diagnostická torakotómia, laparoskopia);
 • ultrazvuk
 • rádionuklidové metódy (skenovanie kostí a iných orgánov);
 • laboratórne stanovenie nádorových markerov atď..

Ďalej je možné zvoliť kombinácie chemoterapie a biologických liekov, imunoterapie.

Následná liečba. Počiatočná chemoterapia, ktorá sa vykonáva pomocou prípravkov na báze platiny, spravidla trvá 4 až 6 cyklov. V tomto množstve terapia dosiahne svoj maximálny účinok a ak budete pokračovať od 6 cyklov alebo viac, povedie to k zvýšeniu toxických účinkov na organizmus. Podľa štúdií najmenej 30% pacientov s rakovinou pľúc v štádiu 4 s progresiou ochorenia po chemoterapii prvej línie môže byť kandidátmi na liečbu druhej línie. Vymenovanie druhého cyklu chemoterapie (tentoraz s liekom „Doxacel“) sa vykonáva s prihliadnutím na:

 • celkový stav pacienta;
 • priebeh predchádzajúcej liečby;
 • molekulárny stav nádoru.

V niektorých prípadoch tento liek pomáha zmierňovať príznaky a predlžuje priemernú dĺžku života pacienta v priemere o 3 mesiace. Po chemoterapii prvej aj druhej línie sa môžu predpísať imunobiologické a ďalšie podporné sprievodné lieky.

Aké je nebezpečenstvo metastáz. Metastázy v 4. štádiu rakoviny pľúc sú osamelé, jednoduché (do 5 ohnísk) a početné. Akékoľvek zhubné nádory v 4. štádiu ochorenia sa vyznačujú vysokou hustotou, vďaka ktorej sa podobajú kameňu alebo kostnému tkanivu. Sú schopné rásť spolu v jednom nádore, ktorý negatívne ovplyvňuje fungovanie susedných orgánov a celkovú prognózu. V prieduškách metastázy vytvárajú priaznivé prostredie pre množenie patogénnych mikroorganizmov a narúšajú sterilitu vzduchu. Z tohto dôvodu môže dôjsť k tvorbe hnisu. Poškodenie a kompresia orgánov, do ktorých klíčili metastázy, spôsobuje poruchy ich funkcie vrátane kritických.

Liečbu. Telo pacienta môže obsahovať metastázy, ktoré sa dajú odstrániť alebo liečiť stereotaktickou rádioterapiou:

 • oligometastázy citlivé na rádiofrekvenčnú abláciu;
 • novotvary, ktoré počas cielenej chemoterapie naďalej rastú v mozgu (zvyčajne je to kvôli nedostatočnej priepustnosti hematoencefalickej bariéry).

V takom prípade sa odporúča resekcia alebo priebeh ožarovania. Ak sa zistia metastázy v kostných tkanivách, vykonáva sa ďalšia prevencia patologických fraktúr a syndrómu bolesti, a to aj pri použití bisfosfonátov..

záver

V súčasnosti sa uskutočňuje výskum v oblasti onkológie zameranej na vynález nových liekov, ako aj na identifikáciu markerov, pomocou ktorých bude možné predpovedať reakciu pacienta na plánovanú liečbu (prediktory). V posledných desiatich rokoch sa vďaka takýmto štúdiám dosiahol vedecký prielom v porozumení patológie rakoviny pľúc vrátane štádia 4. Vďaka nemu sa objavila cielená terapia - účinnejšia, pri ktorej aplikácii sa znižuje škodlivý účinok na zdravé bunky. Pri rakovine pľúc 4. stupňa sa v súčasnosti používa paliatívna terapia na zmiernenie príznakov a zvýšenie životnosti pacienta..

Fáza 4 Rakovina

Stupeň vývoja rakovinového nádoru určuje veľkosť a expanziu procesu. Rakovina fázy 4 je posledným štádiom onkológie, ktorá sa vyznačuje nekontrolovaným rastom nádorových buniek a výskytom sekundárnych ohnísk rakoviny v zdravých tkanivách, kostiach a vnútorných orgánoch. Prítomnosť metastáz hrá pri neefektívnosti ďalšej liečby fatálnu úlohu..

Dôvody pre konečnú fázu

Rýchlosť rastu rakovinových buniek je ovplyvnená mnohými príčinnými faktormi, v každom prípade je to individuálny proces.

Otázka toho, čo slúži ako podnet na rozvoj zhubných nádorov, nie je úplne objasnená. Všetky príčinné faktory sa kombinujú do skupín:

 • fyzikálne:
  • nikotín;
  • ultrafialové;
  • rôntgenové žiarenie;
  • žiarenie.
 • chemická:
  • karcinogény;
  • individuálna lieková terapia.
 • biologické:
  • genetická predispozícia;
  • znížená imunita;
  • Neschopnosť opravy DNA.
Sedavý spôsob života a zlé návyky prispievajú k začatiu rakovinových procesov v tele..

Rozlišujú sa hlavné príčiny, ktoré spôsobujú vznik nádoru u človeka:

 • nekvalitné potraviny;
 • zlé návyky;
 • infekcie
 • Vek;
 • sedavý spôsob života.
Späť na obsah

Druhy nádoru

Malígne vzdelávanie sa delí na tieto typy:

 • Podľa typu bunky:
  • glióm;
  • epiteliálny karcinóm;
  • leukémia kostnej drene;
  • lymfóm
  • sarkóm;
  • embryonálny teratóm;
  • choriokarcinóm.
 • V mieste koncentrácie:
  • mozgu;
  • hrtana;
  • štítnej žľazy;
  • pľúca;
  • kože;
  • kosti;
  • krvi;
  • mliečne žľazy;
  • hrubého čreva;
  • žalúdok alebo pankreas;
  • prostata alebo semenníky;
  • maternica.
Späť na obsah

Fázy vývoja

Informácie o štádiu vývoja rakovinového procesu umožňujú plánovať, porozumieť účinnosti liečby a tiež prognózu zotavenia. Rakovina sa vyvíja v nasledujúcich fázach:

 1. Pôvod zlých buniek.
 2. Tvorba podmienene benígneho nádoru.
 3. Transformácia na zhubné, s malými príznakmi.
 4. Nebezpečná prekancerózna lézia.
 5. Rýchlo rastúci nádor.
Späť na obsah

Charakteristiky prejavu: príznaky

Terminálne štádium rakoviny je sprevádzané závažnými symptómami. Rakovinové bunky v onkológii stupňa 4 sa už dokázali rozšíriť do blízkych zdravých tkanív a orgánov. V závislosti od umiestnenia procesu a jeho typu sa objavia tieto príznaky:

 • Bežné:
  • silná bolesť;
  • nedostatok chuti do jedla;
  • nevoľnosť;
  • strata váhy;
  • zvýšené oddeľovanie potu;
  • teplo.
 • miestna:
  • charakteristická pečať;
  • zápalový proces;
  • krvácajúci;
  • zmena farby kože (bledosť, cyanóza).
 • S metastázami:
  • kašeľ (pravdepodobne s krvou);
  • zväčšené lymfatické uzliny;
  • bolesti hlavy;
  • zväčšená pečeň;
  • poškodenie srdca.
Späť na obsah

Ako diagnostikovať?

Rakovina 4. stupňa má skôr živé príznaky. Na zistenie presnej polohy nádoru a prítomnosti sekundárnych ohnísk sa však odporúča vyšetrenie. Nasledujúce metódy poskytujú maximálne informácie:

 • prehmatanie a fyzické vyšetrenie;
 • röntgenový
 • tkanivová biopsia skúmaného miesta;
 • MRI
 • ultrazvuk
 • CT
 • laparoskopia;
 • krvný test na nádorové markery.

Pri niektorých typoch nádorov sa uchyľujú k presne zacieleným metódam, ako sú:

 • kolonoskopia;
 • tracheoscopy;
 • gastroskopia;
 • endoskopia.

Použitie laboratórnych metód pre štádium štyri rakoviny pomáha stanoviť citlivosť rakovinových buniek na lieky, ktoré sú plánované na liečbu nádoru..

Aké ošetrenie je vhodné?

Posledné štádium rakoviny je ťažké liečiť. Nie je možné vykonať chirurgický zákrok, pretože rakovina 4. stupňa je sprevádzaná metastázami v zdravých tkanivách a orgánoch. Jediným spôsobom, ako vyriešiť túto situáciu, je použitie paliatívnej starostlivosti. Ochorenie sa nedá úplne vyliečiť, ale terapia pomáha zlepšovať život pacienta s rakovinou znižovaním prejavov rakoviny..

Liečba rakoviny 4. stupňa zahŕňa použitie týchto metód:

 • Ožiarenie. Rakovina stupňa 4 s metastázami dobre reaguje na liečbu. Rakovinové bunky sa ničia, ich formácia sa zmenšuje, ale je zdravá.
 • Chemoterapia. Rôzne lieky môžu nádor znížiť, ale bude potrebných viac ako jeden liečebný cyklus..
 • Imunoterapia. Pomáha zvyšovať obranyschopnosť tela v boji proti rastu rakovinových buniek.
Späť na obsah

Najnovšia technológia

V modernej medicíne sa posledné štádium rakoviny lieči pomocou nových metód:

 • Chemoembolizace. Liek ničí zlé bunky a obmedzuje prísun krvi do nádoru.
 • Neutrónová terapia. Ožarovanie vám umožňuje hlboko preniknúť do nádoru a zbaviť ho toxických látok.
Späť na obsah

anestézie

Bolesť je najvýraznejším symptómom v poslednom štádiu, je spôsobená zápalovým procesom pri malígnej tvorbe a jeho účinkom na nervové tkanivo. Pacientovi môže byť poskytnutá pomoc iba pri liečení bolesti. Priradia sa jednotlivo av nasledujúcom poradí:

 • Protizápalové lieky (NSAID) - zmierňujú menšie bolesti.
 • Lieky proti bolesti (Ketorol). Odstráňte bolesť strednej intenzity.
 • Narkotiká („morfín“, „fentanyl“). Je schopný bojovať s ťažkou, vyčerpávajúcou bolesťou.
Späť na obsah

Funkcie starostlivosti

Napriek skutočnosti, že pacient je v nemocnici alebo doma, musí mu byť poskytnuté potrebné podmienky na zlepšenie jeho stavu, medzi inými:

 • pohodlný nábytok;
 • implementácia odporúčaní liečby;
 • denné plnenie denníka (hmotnosť a teplota);
 • špeciálna strava;
 • preventívna gymnastika u lôžkového pacienta;
 • zabezpečenie správnej koncentrácie liekov proti bolesti.
Späť na obsah

Aká je predpoveď?

Je ťažké poraziť rakovinu 4. stupňa, táto forma choroby nevyhnutne vedie k tomu, že ľudia zomierajú. Niekedy smrť nepochádza z nádoru. Dôležitú úlohu hrá intoxikácia, znížená funkcia vnútorných orgánov postihnutých metastázami. Koľko zostávajúcich životov ovplyvňuje množstvo faktorov:

Priemerná dĺžka života pacienta závisí od závažnosti a agresivity rakoviny, ako aj od celkového stavu imunitného systému..

 • lokalizácia a metastáza nádoru;
 • vek pacienta;
 • stav imunity;
 • sprievodné choroby;
 • celkový a psychický stav.
Späť na obsah

Dĺžka života

Ako dlho môže človek s posledným štádiom rakoviny žiť, a to ani lekár nedokáže určiť. V priemere 10 až 15% pacientov žije s rakovinou asi 5 rokov. Vo väčšine prípadov nastane smrť oveľa skôr. Okrem toho je priemerná dĺžka života s ochorením vyššia až 30 rokov. Čím je osoba staršia, tým nižšia je miera prežitia..

Posledné dni

Je dôležité pochopiť, že v tele nastávajú nezvratné zmeny, výsledkom môže byť akýkoľvek. Príbuzní by mali vedieť, aké charakteristické príznaky sa objavia pred smrťou:

 • Predagonia:
  • halucinácie;
  • bledá koža;
  • nízky tlak.
 • Agónia je príznakom bezprostrednej smrti:
  • hlasné pískanie;
  • prerušované dýchanie.
 • Klinická a pevná smrť.

V posledných dňoch môže byť pacient na rakovine pod vplyvom liekov proti bolesti. Napriek kóme počuje, takže je pre príbuzných dôležité, aby sa psychologicky naladili a podporovali konverzáciou, pozitívnymi spomienkami. A ak už nie je možné zvládnuť bolesť, musíte byť trpezliví a byť v blízkosti, prejavte maximálnu starostlivosť.

Liečba rakoviny stupňa 4 metastázami

Detailný záber na ruky lekára drží vzorku krvi a robiť si poznámky

Rakovina alebo malígny epitelový nádor sa v tele vyvíja v dôsledku nekontrolovaného delenia geneticky modifikovaných buniek. Postupne sa zväčšuje, rastie cez tkanivá rôznych orgánov a dosahuje krvné cievy. Tu sa atypické bunky šíria s prietokom krvi v tele, kde vytvárajú sekundárne nádory - metastázy.

Moderná medicína má tradičné aj pokročilé metódy liečby patologických stavov rakoviny. Liečba rakoviny metastázami je pomerne zložitý a časovo náročný proces, ale v niektorých prípadoch poskytuje uspokojivé výsledky..

Rysy rakoviny 4 stupne

Špecialisti-onkológovia diagnostikujú počiatočný (nulový) stupeň a 4 hlavné stupne vývoja nádorového procesu. Každé štádium je charakterizované špecifickou veľkosťou nádoru a šírením rakovinových buniek v tele..

Posledná etapa sa považuje za najťažšiu a beznádejnú - štvrtá, keď dôjde k poškodeniu nielen susedných, ale aj vzdialených orgánov, objavia sa znaky charakteristické pre túto fázu:

 • horúčka s konštantnou hypertermiou;
 • pretrvávajúca bolesť, horšia v noci;
 • chronická únava, ktorá neprejde ani po odpočinku;
 • strata chuti do jedla, ktorá vedie k strate telesnej hmotnosti;
 • výskyt krvácania;
 • porušenie tráviaceho traktu a močových ciest;
 • výskyt kašľa a postupná zmena v zafarbení hlasu.

Rakovina 4. stupňa už nie je charakterizovaná veľkosťou nádoru, ale prítomnosťou metastatických ložísk lokalizovaných v rôznych orgánoch a systémoch, v dôsledku čoho dochádza k poškodeniu pľúc, pečene, kostí a mozgu..

Metódy liečby rakoviny 4 stupne

Liečba rakoviny 4. stupňa je obtiažna, pretože tento proces nadobúda nezvratný charakter. Keď sa pacienti učia strašnú diagnózu, často sa snažia použiť všetky dostupné metódy a uchyľujú sa k pomoci tradičnej aj tradičnej medicíny. Experti sú skeptickí voči ľudovým metódam, považujú ich za pochybné a neúčinné. V tomto ohľade používajú pri riešení tohto problému úplne iný prístup..

Tradičné terapie

Paliatívna liečba rakoviny

V tomto štádiu je chirurgia spravidla oneskorená a neúčinná, takže lekári používajú iné, účinnejšie metódy. Hlavným spôsobom liečby rakoviny pomocou viacerých metastáz je paliatívna terapia. Jeho cieľom je eliminovať špecifické príznaky a zmierniť stav pacienta..

Pacientovi je predpísaná najmä chemoterapia, imunoterapia, ožarovanie, rádioterapia, ktoré sa už mnoho rokov považujú za najúčinnejšie a najspoľahlivejšie metódy usmrcovania určitých typov zhubných nádorov..

Cieľom imunoterapie je zvýšenie ochranných funkcií tela v boji proti patologickému procesu nekontrolovanej reprodukcie atypických buniek. Táto metóda nemá žiadne vedľajšie účinky a udržuje integritu zdravých tkanív. Lieky na liečenie týmto spôsobom (cytokíny a monoklonálne protilátky) sa vyberajú individuálne pre každého pacienta. Nevýhodou tejto metódy je dlhá doba liečby.

Rádioterapia alebo ožarovanie sa považuje za pomerne relevantný spôsob zničenia rakoviny 4. stupňa. Táto metóda sa používa hlavne na liečenie rakoviny kostí. Jeho princíp je založený na úplnej deštrukcii rakovinových buniek alebo na zmenšení veľkosti nádoru. Na zničenie zhubných kostných nádorov pomocou protónovej ožarovacej terapie - vystavenie protónovému lúču. Nevýhodou tejto metódy je deštrukcia zdravých buniek spolu s rakovinou.

Lekári predpisujú jeden alebo viac cyklov chemoterapie - liečbu cytostatikami, aby znížili riziko recidívy ochorenia alebo spomalili rast zhubného nádoru (najmä kostí). Chemoterapeutický spôsob je súčasťou komplexnej terapie a zahŕňa použitie niekoľkých liekov na zvýšenie účinnosti tohto spôsobu. Pre rakovinu 4. stupňa je chemoterapia často jediným dostupným liekom..

Moderné terapie

Rakovina štvrtého stupňa a metastázy

Moderná onkológia má pokročilé metódy liečby rakoviny posledného stupňa. Dôvodom je skutočnosť, že vedci na celom svete majú obavy z rastúceho počtu onkologických patológií, preto vyvíjajú pokrokové metódy liečby rakoviny. V súčasnosti boli najnovšie metódy liečby opakovane testované a úspešne aplikované..

Neutrónová terapia je prototypom rádioterapie, ale má mierne odlišný účinok. Ožarovacím prvkom sú neutróny, ktoré po hlbokom preniknutí do nádorového tkaniva absorbujú všetky toxické látky a tkanivá tak zostávajú nedotknuté. Ak je pacientovi diagnostikované posledné štádium rakoviny, lekár môže predpísať neutrónovú terapiu.

Chemoembolizácia je úplne nový spôsob, pri ktorom je prerušená dodávka krvi do nádoru a namiesto toho je do tkaniva vstreknutá špeciálna protinádorová látka, ktorá ničí rakovinové bunky. Ako kontrastné činidlo sa zavádzajú cytostatiká..

V závislosti od miesta nádoru a stupňa šírenia metastáz sa pre každého pacienta zvolí individuálny liečebný režim. Kombinovaná liečba má najväčší účinok, keď sú zhubné nádory súčasne postihnuté na genetickej, fyzikálnej a chemickej úrovni..

Funkcie liečby rakoviny v závislosti od jej umiestnenia

Posledné štádium rakoviny, v závislosti od miesta nádoru, zahŕňa použitie rôznych liečebných taktík. Dosiahnutie pozitívneho výsledku je možné iba v ojedinelých prípadoch, inak môže správny liečebný protokol zlepšiť kvalitu života a predĺžiť jeho trvanie o niekoľko rokov..

Rakovina pľúc

Onkológia pľúc sa považuje za najbežnejšiu formu choroby. Posledné štádium choroby je liečené chemoterapiou a ožarovaním. S rozvojom pohrudnice sa predpisuje torakotéza na odstránenie tekutiny z pľúc.

Rakovina žalúdka

Pri rakovine žalúdka v 4 štádiách sa používa paliatívna chemoterapia, v niektorých prípadoch je indikovaný chirurgický zákrok, konkrétne gastroenterostómia. Uskutočňuje sa s cieľom obnoviť priechodnosť potravy v zažívacom trakte..

Rakovina kostí

Liečba malígneho poškodenia kostí závisí od typu nádoru, štádia choroby a prítomnosti metastáz. Pacientom s rakovinou kostí stupňa 4 je predpísaná chemoterapia v kombinácii s hormonálnou liečbou alebo ožarovaním. V niektorých situáciách je chirurgický zákrok indikovaný ako jediná možná možnosť pre pacientov.

Rakovina pečene

Posledné štádium rakoviny pečene sa považuje za najťažšie. Pretože chemoterapia je počas tohto obdobia neúčinná, pacientovi je predpísaná chemoembolizácia a rádiofrekvenčná ablácia. Na zníženie ascitu a zmiernenie stavu pacienta je indikovaná laparocentéza..

Rakovina prostaty

Medzi možnosti liečby rakoviny prostaty 4. stupňa sú bežné:

 • radiačná terapia ako hlavná alebo pomocná metóda;
 • hormonálna terapia;
 • chirurgický zákrok.

Bežné metódy na udržanie životne dôležitých funkcií tela sú: hemosorpcia, plazmaferéza, intravenózna terapia, krvná transfúzia. Paliatívna terapia je predpísaná na zmiernenie stavu pacienta..

4. fáza - rakovina pľúc

Existujú štyri štádiá vývoja rakoviny pľúc, ktoré sa postupne vyvíjajú jeden od druhého, od začiatku ochorenia po závažný zásah do rakoviny, čo vedie k smrti pacienta..

Rakovina pľúc v štádiu IV je najzávažnejšia, keď šírenie nádoru vedie k metastázam vzdialených orgánov. Tento proces je nezvratný. Cieľom liečby diseminovanej rakoviny pľúc je predĺžiť život pacienta pri zachovaní jeho kvality.

Príznaky rakoviny pľúc v štádiu IV

V tejto fáze, okrem invázie nádoru do najbližších zdravých orgánov a tkanív, sa v tele rakovinových buniek šíri hematogénne a lymfogénne tkanivo, čím sa vytvárajú vzdialené ložiská metastáz.

Metastázy rakoviny pľúc najčastejšie ovplyvňujú mozog, kosti, pečeň, obličky a vznikajú zodpovedajúce klinické príznaky..

V štádiu rakoviny pľúc IV sú najintenzívnejšie všetky klinické prejavy:

 • kašeľ sa stáva ešte tvrdším a oslabujúcim;
 • hemoptysis zintenzívňuje - sputum môže pripomínať malinovú želé vo farbe a obsahovať hnis;
 • bolesť na hrudníku je intenzívnejšia, čo je spojené s poškodením susedných tkanív (pľúcny parenchýmma samotného receptora bolesti nemá);
 • pokračuje dýchacie ťažkosti;
 • zvyšuje sa dýchavičnosť;
 • vyskytujú sa kardiovaskulárne poruchy;

Keď sa nádor rozšíri do mediastína a lymfatických uzlín na krku, môžu sa vyskytnúť rôzne funkčné poruchy:

 • ťažkosti s rozprávaním;
 • porušenie priechodu potravou pažerákom;
 • mentálne poruchy;
 • vynikajúci syndróm vena cava v dôsledku zhoršeného prietoku krvi atď..

Kostné metastázy spôsobujú bolesť, sklon k patologickým zlomeninám; pečeňové metastázy vedú k žltačke atď..

Všetky prejavy rakoviny pľúc v štádiu IV sú sprevádzané významnou depléciou tela (kachexiou)..

liečba

Liečba pacientov s rakovinou pľúc v štádiu IV je predpísaná s prihliadnutím na prediktívne a prognostické faktory. Histologický variant nádoru a molekulárne genetické charakteristiky sú dôležitými faktormi pri výbere taktiky liečby. Bohužiaľ, s rakovinou pľúc v štádiu IV sú liečebné opatrenia paliatívnej povahy. Včasný začiatok udržiavacej a sprievodnej symptomatickej liečby zvyšuje očakávanú dĺžku života a zmierňuje stav pacienta.

Používajú sa rôzne režimy chemoterapie a cielenej liečby, ktoré vám umožňujú účinne kontrolovať príznaky choroby (zmenšovanie veľkosti nádoru a metastáz, potláčanie aktivity metastatických ložísk). Paliatívna rádioterapia sa používa v ktoromkoľvek štádiu choroby na kontrolu solitárnych metastáz a symptomatickej liečby (bolesť, hemoptýza, obštrukcia). V niektorých prípadoch sa vykonáva torakotéza (odstránenie prebytočnej tekutiny z pleurálnej dutiny), operácie na odstránenie jednotlivých metastáz (podľa indikácie).

Radiačné terapeutické centrum projektu OncoStop využíva stereotaktický systém CyberKnife na liečbu pokročilých foriem rakoviny pľúc. Použitie rádiochirurgickej technológie umožňuje bojovať proti metastázam a primárnemu nádoru, čo vedie k významnému zlepšeniu stavu pacienta, znižuje prejavy choroby a dáva nádej na dlhší život.

Podrobné informácie o liečbe rakoviny pľúc 4. stupňa nájdete v centre radiačnej terapie projektu OncoStop na čísle +7 (495) 215-00-49 alebo 8 (800) 5-000-983..

Náklady na ošetrenie
Rakovina pľúc (od 370 000)

Presná cena liečby sa stanoví až po konzultácii s lekárom

Liečba oligometastáz alebo rakoviny štádia IV - nie veta

Nové metódy liečby rakoviny už umožnili priblížiť mieru prežitia pacientov v počiatočných štádiách k hodnotám blížiacim sa 100%. Ale štvrté štádium rakoviny, keď nádor metastázoval do iných orgánov, už nie je synonymom terminálneho štádia choroby. Aké prístupy môžu zefektívniť liečbu metastáz a v ktorých prípadoch existuje šanca na úplné vyliečenie metastatického karcinómu, - v materiáli Cancer Clinic MIBS.

Pred dvoma alebo tromi rokmi sa metastatická rakovina z ktoréhokoľvek miesta považovala za prakticky nevyliečiteľnú (nevyliečiteľnú). Systémová chemoterapia s vážnymi vedľajšími účinkami a paliatívna rádioterapia na zníženie bolesti sú minimum, na ktoré sa pacient a jeho príbuzní môžu spoľahnúť. Vývoj medicíny viedol k rozvoju technológie a kombinovanému úsiliu rôznych metód v liečbe jedného pacienta. Aktualizoval sa však nielen arzenál nástrojov a techník, ktoré majú lekári k dispozícii. Analýzou pôsobivých objemov výsledkov štúdií uskutočnených po celom svete vedci dokázali potvrdiť existenciu osobitnej formy priebehu metastatického karcinómu - „obmedzené systémové metastázy“ (oligometastázy)..

Čo je to oligometastatické ochorenie??

V zjednodušenej forme možno špeciálny priebeh nádorového procesu opísať ako malý počet jednotlivých metastáz, ktoré sa nerozširovali do celého tela, ale boli koncentrované v jednom alebo dvoch orgánoch (oligometastázy). To znamená, že existuje oligometastatická lézia alebo oligometastatická choroba. Ďalšia štúdia ukázala, že primeranou liečbou primárneho nádoru a lokálnou liečbou metastáz je možné dosiahnuť dokonca úplné uzdravenie. Zároveň sa výrazne zvyšuje kvalita života pacienta, pretože neexistuje výrazný systémový účinok na telo (chemoterapia) a súvisiace vedľajšie účinky. Ktoré druhy rakoviny najčastejšie spôsobujú oligometastázy?

Súčasná štatistika v onkológii klasifikuje prípady, v ktorých sa nezistí viac ako päť metastáz, z ktorých najmenej tri v jednom orgáne. Podľa tohto kritéria štatistika USA (ako najúplnejšia) ukazuje prítomnosť približne 90 000 nových prípadov oligometastatickej rakoviny ročne. Hlavným „zdrojom“ oligometastáz je rakovina pľúc (asi 56%), rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva (16% každá) zaujíma druhú a tretiu pozíciu. Podrobnejšia práca na zlepšení kritérií na určenie oligometastatického procesu môže zmeniť pomer, ale tieto čísla sa tiež približujú štatistikám úspešných prípadov liečby oligometastáz pozorovaných v klinickej praxi..

Liečba oligometastáz - synergia je dôležitá

Najdôležitejším krokom pri liečbe oligometastatického ochorenia je adekvátna liečba primárneho nádoru. Chirurgia, rádiofrekvenčná ablácia, rádiochirurgia sa môžu zbaviť primárneho nádoru, aby sa zabránilo objaveniu sa nových metastáz, s výnimkou tých, ktoré už boli diagnostikované..

Najúčinnejšia liečba oligometastáz, ktorá kombinuje úsilie high-tech metód. Po prvé, rádiochirurgia, ktorá vám umožní zničiť metastázy bez ohľadu na jej umiestnenie, bez použitia chirurgického zákroku, pri zachovaní okolitého tkaniva. Onkologická klinika MIBS má príležitosť a preukázané skúsenosti s liečbou oligometastáz pri rakovine prsníka v mozgu, oligometastatickým priebehom nemalobunkového karcinómu pľúc a inými mimotraniálnymi lokalizáciami (rádiochirurgia CyberKnife alebo vysoko presný lineárny urýchľovač TrueBeam STx). Kombinácia radikálnych metód so systémovou expozíciou (chemoterapia a najmä cielená terapia) vám umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky ako individuálne použitie každej z metód..

Na onkologickej klinike MIBS preto jednotky ožarovania aktívne interagujú s oddelením lekárskeho ošetrenia a so svojím vlastným morfologickým laboratóriom, bez ktorého nemá cielená terapia zmysel..

Liečba oligometastatického kolorektálneho karcinómu v pečeni má svoje vlastné vlastnosti: primárny nádor aj oligometastázy sa môžu odstrániť ako súčasť jedného chirurgického zákroku. Ale aj pri tomto prístupe sa rádiofrekvenčná ablácia stále častejšie používa ako alternatíva k chirurgickému zákroku pri odstraňovaní časti nádorového tkaniva. Chirurgickú liečbu oligometastáz je možné vykonať aj na chirurgickom oddelení kliniky IIS.

Účinnosť liečby oligometastáz

Integrovaný prístup umožňuje úplne vyliečiť 25 - 30% pacientov. A s metastázami prsníka je možné podľa rôznych štúdií prevziať kontrolu až 89 - 97% nádorov.

Vyhliadky na liečbu oligometastatického ochorenia

Ako ukazuje prax, liečba oligometastatickej rakoviny môže byť úspešná nielen pri dobre študovaných chorobách (rakovina hrubého čreva, rakovina pľúc, rakovina prsníka), ale aj pri iných typoch nádorov. Tento prístup sa musí začať aktívne využívať. Ako súbor materiálov budú špecifikované kritériá na určenie klinického prípadu, ako je oligometastatická rakovina (počet ohnísk, lézie)..

Túto hypotézu potvrdzujú aj skúsenosti z Cancer Clinic MIBS: máme prípady úspešnej liečby štvrtého štádia rakoviny. Vrátane takého agresívneho ochorenia, ako je rakovina pankreasu s oligometastatickým poškodením pečene (pre primárny nádor aj pre metastázy bol použitý rádiochirurgický zákrok, pacient je pozorovaný päť rokov bez progresie nádoru)..

Rádiochirurgická liečba oligometastáz a primárneho karcinómu pankreasu na CyberKnife (snímka obrazovky liečebného plánu pre Onkologickú kliniku IIBS). Zóny vnútri červeného obrysu dostali vysokú dávku žiarenia, zdravé orgány nie sú poškodené

Rovnaký príklad ilustruje vysoký potenciál rozšírenia používania neinvazívnych deštruktívnych metód. Napríklad je možné pokúsiť sa chirurgicky odstrániť dve až tri veľké oligometastázy rakoviny prsníka v mozgu. Ošetrenie oligometastáz v mozgu pomocou gama noža je však oveľa bezpečnejšie, rýchlejšie a lacnejšie (ak vezmeme do úvahy nielen náklady na operáciu, ale aj náklady na regeneráciu po operácii). Poznanie moderných metód integrovaného prístupu k liečbe oligometastáz mamológom (ako aj chirurgom iného profilu) otvára nové možnosti pacientom staršej vekovej skupiny a tým, ktorých celkový stav neumožňuje chirurgický zákrok..

Kľúčom k efektívnej práci onkologických kliník je neustály vývoj odborníkov, monitorovanie, testovanie a implementácia nových liečebných metód.

Oddelene by sa mal zdôrazniť potenciál kombinovania imunoterapie s ožarovacími metódami. Aby imunitná terapia fungovala, musí imunitný systém rozpoznať nádor. A radiačná terapia má schopnosť umožniť imunitnému systému rozpoznať nádor - keď je ožiarený, nádorové bunky odumierajú, nové proteíny opúšťajú odumreté bunky, imunitný systém ich rozpozná a imunitná reakcia začína.

Tento prístup už bol úspešný pri liečbe mnohých chorôb (rakovina pľúc, rakovina močového mechúra). Očakáva sa, že niektoré z nich budú zaregistrované ako odporúčané liečebné prístupy v blízkej budúcnosti..

Teraz je však účinná liečba oligometastáz dostupná aj v Rusku. Onkologická klinika MIBS ponúka všetky pokročilé funkcie používané vo svetovej medicíne na liečbu oligometastatických chorôb. Už viac ako desať rokov prevádzkujeme oddelenie rádiochirurgie a rádioterapie na cielené ničenie metastáz a primárneho nádoru a na zjednodušenie rozpoznávania nádoru imunoterapiou; Oddelenie minimálne invazívnych laparoskopických a otvorených chirurgických výkonov pre efektívne odstránenie primárnych nádorov; vlastné morfologické laboratórium na určenie potenciálneho použitia cielených liekov a imunoterapie atď..

Od prvého dňa fungovania sa onkologická klinika IIBS zaviazala k aktívnej účasti v globálnej lekárskej komunite ak implementácii popredných medzinárodných štandardov v prospech pacientov z Ruska a ďalších krajín..

Zavolajte a získajte viac informácií o možnostiach kliniky MIBS pomôcť vo vašom prípade..

Rakovina už nie je veta. 50% pacientov s rakovinou je úplne vyliečených

Ak lekári zomrú na rakovinu, existuje pre pacientov nádej?

Pokiaľ ide o sociálne siete, rok 2020 sa začal rozlúčkovým postom petrohradského onkológa Andrei Pavlenka, ktorý sám objavil rakovinu, a o rok a pol - na svojej stránke Facebook, v početných rozhovoroch, televíznych vystúpeniach - hovoril o svojom boji proti tejto chorobe..

"Moja životná cesta končí, bohužiaľ, choroba sa ukázala byť zákernejšia a jej vývoj mi nezanechal žiadne šance," napísal lekár na svoju stránku, ale 5. januára bol preč. V online komunite sa prehnala vlna zúfalstva. Ľudia napísali, že ak vedúci onkológ krajiny, vedúci špičkovej kliniky, ktorý mal prístup k najmodernejším liekom a najmodernejším technológiám, zomrel na rakovinu, potom čo by mali bežní občania, ktorí musia sedieť v súlade s regionálnym onkológom, aby sa dohodli na schôdzke? a nájsť ten správny liek v lekárňach? Majú šancu na vyliečenie?

Hovorí zástupca riaditeľa NMIC onkológie. Blokhina Alexander Petrovsky:

Alexander Petrovsky: Šanca na vyliečenie rakoviny nezávisí od polohy alebo stupňa pacienta, ale je určená výlučne stupňom ochorenia a citlivosťou nádoru na predpísanú liečbu. Ak hovoríme o Andrei Pavlenkovi, bol skutočne „len z šťastia“, ako napísal vo svojej rozlúčkovej správe. Keby mal ochorenie v štádiu 1–2, pravdepodobnosť zotavenia by sa odhadovala na 90%. Pri pokročilej rakovine žalúdka (fáza 3-4) je výsledok v 90% prípadov nepriaznivý. Andrei, ako profesionál od okamihu diagnózy, skutočne zhodnotil svoje šance a vo všetkých rozhovoroch uviedol, že mal malú šancu na prekonanie choroby..

O časoch a dátumoch

Lydia Yudina, AiF: Ako môže človek, ktorý má ďaleko od medicíny, zhodnotiť svoje šance na uzdravenie? Koniec koncov, prvá otázka, ktorú si pacienti kladú, keď sa dozvedeli o ich diagnóze: „Koľko mi zostáva?“

- Všeobecne možno povedať, že podľa štatistík je 50% pacientov s rakovinou úplne vyliečených. Prognóza očakávanej dĺžky života navyše závisí od typu rakoviny, pretože na túto otázku neexistuje všeobecná odpoveď. Rakovina nie je jedna choroba, ale veľa rôznych chorôb. Existujú prognosticky priaznivé typy rakoviny, u ktorých aj v pokročilom štádiu majú pacienti v prítomnosti vzdialených metastáz vysokú šancu buď sa zotaviť, alebo sa ochorenie stane chronickým. Existujú však aj rôzne choroby, z ktorých pacienti rýchlo vyhoria, aj keď bola rakovina zistená v počiatočnom štádiu.

Situácia sa však každý rok mení. Ešte pred 5 rokmi bola rakovina pľúc považovaná za vetu. Dnes existujú drogy, vďaka ktorým ľudia žijú s touto diagnózou po dlhú dobu.

Pokiaľ ide o také bežné druhy rakoviny, ako je rakovina prsníka, kolorektálna rakovina, rakovina vaječníkov, lymfóm, atď., Pacienti s nimi môžu žiť 10 až 15 rokov a viac..

- Lekári tvrdia, že je dôležité odhaliť rakovinu v ranom štádiu. Na začiatku choroby však nie sú žiadne príznaky. Ako rýchlo sa choroba vyvíja a pohybuje sa z jednej fázy do druhej?

- Existujú agresívne, rýchlo rastúce nádory. Patria sem napríklad niektoré typy rakoviny u detí. V priemere však 5 - 7, niekedy 10 rokov, prechádza od objavenia sa rakovinovej bunky v tele k vytvoreniu klinicky významného nádoru (veľkosť približne 1 cm). Je zrejmé, že existuje šanca odhaliť chorobu v počiatočnom štádiu pomocou pravidelných vyšetrení - a sú dosť veľké.

Rodinná história

- Do rizikovej skupiny patria ľudia, ktorých blízki príbuzní majú diagnostikovanú rakovinu?

- Ak bola u babičky diagnostikovaná rakovina prsníka vo veku 85 rokov, neznamená to, že všetky ženy v rodine by sa mali okamžite obrátiť na onkológa. Existuje však niekoľko genetických mutácií, ktoré katastroficky zvyšujú pravdepodobnosť ochorenia. Najznámejším príkladom sú mutácie génov BRCA1 a BRCA2, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vývoja rakoviny prsníka 6 až 8-krát. Herečka Angelina Jolie, v ktorej bol objavený „chybný gén“, preventívne odstránila prsné žľazy, a tým znížila riziko ochorenia z 89% na 0,1%. Rakovina žalúdka Andreja Pavlenka patrí tiež medzi dedičné druhy rakoviny (jeho otec zomrel na rovnaké ochorenie. - Ed.).

Preto musíte poznať svoju rodinnú históriu a v žiadnom prípade ju ignorovať. S určitými typmi genetickej predispozície majú lekári možnosť vykonávať preventívne preventívne postupy, vrátane chirurgických, ktoré znižujú riziko rakoviny.

- Rakovina je pre mladých ľudí skutočne nebezpečnejšia ako pre starších ľudí?

- Všeobecne áno. Rakovina žalúdka, rakovina prsníka, diagnostikovaná v mladom veku, sú často veľmi agresívne a nebezpečné. Dnes však u detí liečime rakovinu úplne v 80% prípadov.

- Lekári často tvrdia, že veľa závisí od individuálnych charakteristík nádoru a jeho citlivosti na predpísané lieky, ale súčasne predpisujú liečbu podľa štandardov, ktoré sú rovnaké pre všetkých..

- Normy sú ekonomickým odôvodnením liečby a samotná liečba je predpísaná podľa klinických odporúčaní. Prax ukazuje, že napriek skutočnosti, že každý nádor je individuálny, 80% všetkých onkologických ochorení možno opísať štandardnými prístupmi. Tieto štandardné prístupy zahŕňajú stanovenie individuálnej citlivosti nádoru na určité protinádorové lieky pomocou imunohistochemických a molekulárno-genetických metód. V iných prípadoch je vždy možnosť prejsť na individuálnu liečbu - na to stačí, aby lekár vybral lekársku províziu.

Revolúcia je zrušená?

- Môže pacient skontrolovať, či ho lekár správne lieči?

- Všetky klinické odporúčania sú verejne dostupné a pacient ich môže nájsť, ponoriť sa do nich a pokúsiť sa im porozumieť. Bez lekárskeho vzdelania je to však ťažké. Je to ako pokúsiť sa ovládať remeselníka, ktorý opravuje rozbitú chladničku. Je lepšie dôverovať odborníkom a systém by mal robiť všetko pre to, aby bola táto dôvera opodstatnená.

- Médiá každý deň podávajú správy o nových prípadoch chorôb - a to aj medzi známymi ľuďmi. Výskyt rakoviny sa skutočne zvýšil?

- Zvýšila sa incidencia aj miera detekcie rakoviny. A musíte byť pripravení na skutočnosť, že každým rokom bude viac a viac pacientov s rakovinou. Dnes v našej krajine 50% pacientov zomiera na kardiovaskulárne choroby, 15% na rakovinu a výskyt rakoviny sa už v Japonsku dostal na prvé miesto, pretože rakovina je ochorenie starších ľudí a dĺžka života je jedna z najvyšších na svete..

Dobrou správou je, že sa nielen zvýšila incidencia, ale aj účinnosť liečby. Stredná dĺžka života pacientov s rakovinou neustále rastie, a to aj u tých, u ktorých bola choroba už zistená v pokročilom štádiu.

- Sú nové prielomové technológie v liečbe rakoviny porovnateľné s imunoterapiou?

- Nečakajte a nedávajte všetky nádeje na vznik revolučných metód a podceňujte schopnosti overených liekov a technológií. Z lekárskeho hľadiska je evolúcia - vývoj existujúcej metódy - lepšia ako revolúcia, ktorá často prináša viac deštrukcie ako víťazstvo. Onkológovia už majú všetko, čo potrebujú, aby pomohli väčšine pacientov. Je potrebný ďalší výskum v oblasti onkológie a uskutočňuje sa na celom svete. Onkológia je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví medicíny. Len za posledný rok bolo zaregistrovaných viac ako 50 nových liekov a indikácií na liečbu rôznych typov nádorov. Úlohou osoby je iba navštíviť lekára a je vhodné to urobiť čo najskôr.

4. fáza - rakovina pľúc

Bežnou príčinou úmrtia na rakovinu je rakovina pľúc 4. stupňa. Táto diagnóza indikuje prítomnosť vzdialených metastáz, inváziu malígneho nádoru do veľkých ciev, srdca a ďalších štruktúr. Terapeutické metódy, dĺžka života pacientov závisí od rôznych faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri plánovaní liečebného režimu.

ICD-10 kód

Podľa medzinárodného klasifikátora chorôb je rakovina pľúc šifrovaná bez ohľadu na štádium. Anatomické umiestnenie je dôležité:

 • C34.1 - horný lalok pľúc, jazyk ľavých pľúc;
 • С34,2 - priemerný podiel;
 • C34.3 - dolný lalok;
 • C34.8 - poškodenie za pľúcami.

V prípade viacnásobných lézií je diagnóza doplnená kódmi označujúcimi lokalizáciu iných formácií.

Medzinárodná klasifikácia TNM

Podľa medzinárodného systému TNM sa rakovina pľúc 4. stupňa klasifikuje podľa veľkosti nádoru a prítomnosti vzdialených metastáz. To môže byť:

 • T (1-4) N (0-3) M1. Na veľkosti nádoru a poškodení regionálnych lymfatických uzlín nezáleží, sú tu vzdialené metastázy.
 • T4N (0-3) M (0-1). T4 znamená, že nádor rástol v mediastíne, srdci, veľkých cievach, pažeráku, priedušnici, chrbtici alebo vo viacerých pľúcnych léziách. Pleurálny exsudát obsahuje zhubné bunky..

V prípade vzdialených metastáz sa kategória M dopĺňa symbolmi:

 • pulmonálne pľúca;
 • oss - kosti;
 • pečeň - pečeň;
 • podprsenka - mozog;
 • lymfatické uzliny;
 • kostná dreň;
 • ple - pleura;
 • peritoneum;
 • adr - nadobličky;
 • lyžiarska koža;
 • oth - ostatné.

Dôvody a riziková skupina

Tretina pacientov je pôvodne diagnostikovaná v štádiu III - IV. Je to kvôli rýchlemu, agresívnemu rastu nádoru, nedostatku klinických príznakov skorého karcinómu pľúc. Počet prípadov sa zvyšuje ročne. Patológia je spôsobená:

 • Fajčiť. Toto je hlavný dôvod. Trpia nielen fajčiari, ale aj tí, ktorí sú nútení inhalovať tabakový dym.
 • Nebezpečenstvá pri práci. Chorobní pracovníci v hutníckom priemysle, priemysle hliníka, plynu, baníctva, textilu, obuvi. Vysoké riziko medzi baníkmi, hutníkmi, zváračmi.
 • Znečistenie ovzdušia rádioaktívnymi a chemickými karcinogénmi. Preto je výskyt obyvateľov priemyselných regiónov oveľa vyšší.

Ak tieto faktory minimalizujete, chorí budú oveľa menej. Nie je možné ich úplne vylúčiť, pretože výskyt patológie je uľahčený:

 • dedičnosť;
 • chronické zápalové choroby pľúc;
 • nad 45 rokov.

Nanešťastie je rakovina pľúc štvrtého stupňa prakticky neliečiteľná. Na včasnú diagnostiku je potrebné dôkladné vyšetrenie rizikových pacientov..

Na detekciu skorých zhubných lézií pľúc sa röntgen hrudníka vykonáva každých šesť mesiacov. Obrázky v priamej a laterálnej projekcii sa ukladajú do fluoroteku na porovnanie minulých výsledkov, aby sa odhalili patologické zmeny v čase. Je nákladné a neodôvodnené podstúpiť úplné preskúmanie všetkých kategórií obyvateľstva. Preto sa tvoria rizikové skupiny. Obsahuje:

 • pacientov starších ako 45 rokov s dlhou históriou fajčenia;
 • trpia chronickými patológiami pľúc, priedušiek;
 • pracovníci škodlivých priemyselných podnikov s rizikami z povolania;
 • pacienti s rodinnou anamnézou rakoviny pľúc, primárna mnohopočetná neoplázia.

Sú pod neustálym sledovaním. Ak sú potrebné diagnostické postupy dokončené včas, choroba sa zistí v skorých štádiách, a nie v prípadoch, keď je konzervatívna liečba neúčinná a chirurgická liečba je kontraindikovaná..

príznaky

U pacientov v poslednom štádiu sa toto ochorenie prejavuje rôznymi príznakmi. Vznikajú v dôsledku poškodenia dýchacích ciest, invázie nádoru, rozvoja metastáz. Paraneoplastické syndrómy sú charakteristické pre rakovinu pľúc (najmä malých buniek)..

 • pretrvávajúci kašeľ (fajčiari musia venovať pozornosť zmene jeho charakteru);
 • vykašliavanie mukopurulentného spúta (v terminálnom štádiu je pruhované krvou alebo vo forme „malinovej želé“), hemoptysis;
 • dýchavičnosť;
 • bolesť v hrudi;
 • recidivujúca pneumónia (pacienti s rakovinou sú náchylní na infekčné, nákazlivé choroby v dôsledku oslabenej imunity).

Kašeľ v terminálnom štádiu je neskutočný, nosový, v noci horší. Jeho povaha závisí od umiestnenia nádoru. Pri klíčení veľkého priedušieku je nahlas. Ak sa lúmen priedušiek v dôsledku invázie zužuje, vyvíja sa stenóza a kašeľ je bolestivý. Spôsobuje rôzne komplikácie:

 • dysfónia;
 • bolesť v hrudi;
 • zlomeniny rebier;
 • pneumotorax;
 • zvracanie
 • nedobrovoľné močenie;
 • krvácajúci.

Dýchavičnosť sa objaví v dôsledku zablokovania priedušiek, vypnutia postihnutých pľúc pri dýchaní.

Bolesť na hrudníku spojená s:

 • intenzívny kašeľ (bolesť prsných svalov);
 • zlomenina rebier (s ich metastatickou léziou);
 • zapojenie do zhubného procesu pohrudnice;
 • reflexná vazospazmus;
 • klíčenie nervovým nádorom;
 • sprievodná pneumonitída;
 • mediastinálna infiltrácia.

Okrem miestnych symptómov spôsobených rozpadom nádoru, závažnou intoxikáciou sa pridávajú aj bežné príznaky. Pacienti sa obracajú na lekára so sťažnosťami na:

 • strata chuti do jedla;
 • letargia;
 • únava;
 • strata váhy.

Pacienti sa sťažujú na zvýšenie telesnej teploty spojené so zápalovými procesmi (recidivujúca pneumónia, pneumonitída, pohrudnice, tuberkulóza), rozpad nádoru.

Invazia karcinómu do najbližších orgánov sa prejavuje:

 • chrapot hlasu;
 • dysfágia;
 • zhoršená funkcia ramenného kĺbu;
 • bolesti predlaktia a ramien;
 • vynikajúci syndróm vena cava;
 • arytmie;
 • Hornerov syndróm (visiace viečko, zúženie zrenice a iné neurologické príznaky);
 • zástava srdca.

Pri rakovine pľúc sa paraneoplastické syndrómy častejšie vyskytujú ako pri iných zhubných nádoroch. Neoplazia produkuje hormonálne účinné látky, ktoré sa prejavujú:

 • Marie-Bambergov syndróm. Vyvíja sa osteoartropatia, ktorá sa vyznačuje zhrubnutím, sklerózou dlhých tubulárnych kostí, cibuľovitým zhrubnutím prstov (vo forme paličiek), bolesťou kĺbov..
 • Kožné reakcie. Vyvoláva sa dermatitída, svrbenie, čierna akantóza, keratoderma.
 • Neurologické poruchy. S metastázami sú spojené závraty, zhoršená koordinácia pohybu, citlivé motorické poruchy. Pre malobunkový karcinóm pľúc je charakteristická: Lambertova myasténia gravis, limbická encefalitída, subakútna periférna senzorická neuropatia, chronická črevná pseudoobštrukcia.
 • Poruchy endokrinného metabolizmu. Rozvíja sa gynekomastia, Itsenko-Cushingov syndróm, hyperkalcémia, hypofosfatémia, hypertyreóza.

Distribuovaná rakovina štádia IV. Okrem miestnych a všeobecných symptómov sa pacienti sťažujú na rôzne patológie spojené s metastázami vo vzdialených orgánoch..

Známky výskytu metastáz vo vzdialených orgánoch.

Lokalizácia léziepríznaky
mozogPretrvávajúce bolesti hlavy, zhoršené videnie
ostatkyLokalizovaná bolesť kostí, patologické zlomeniny
MiechaBolesť v chrbtici, inkontinencia moču, stolica, paraparéza, paralýza končatín
pečeňPri miernom poškodení pečene nie sú klinické prejavy
Nadobličkyvysoký tlak
Subkutánny tukV koži sa nachádzajú husté hrče s priemerom 1 - 1,5 cm

Príznaky pred smrťou

Prejavujú sa manifestácie ochorenia u pacientov. Príčiny smrti:

 • infarkt myokardu;
 • kachexia;
 • dusenie;
 • zápal pľúc;
 • zlyhanie iných vnútorných orgánov v dôsledku metastatického poškodenia.

Edém, ascites, sa niekedy vyvíja, v pleurálnej dutine sa hromadí tekutina.

Stav terminálu trvá postupne. Funkcie rôznych orgánov sa postupne narušujú. Existujú 3 stupne stavu terminálu:

 1. Predagonia. Prejavuje sa ako všeobecná inhibícia, letargia, nedostatok pulzu na periférnych artériách (je hmatateľná iba na krčnej a stehennej kosti). Respiračné zlyhanie je sprevádzané silnou dýchavičnosťou, koža je bledá alebo cyanotická.
 2. Pred webkamerou. Impulz je slabý aj v centrálnych tepnách. Pacient je v bezvedomí. Počúva patologické dýchanie, hluché zvuky srdca. Toto obdobie je veľmi krátke..
 3. Klinická smrť. Krvný obeh a dýchanie chýbajú. Po 45 - 90 sekundách od začiatku klinickej smrti sa žiaci rozšírili a prestali reagovať na svetlo. Počas tohto obdobia je proces niekedy reverzibilný. Počas resuscitačných opatrení do 5 až 6 minút (pred smrťou mozgu) môže byť pacient opäť uvedený do života. Pri rakovine pľúc v konečnom štádiu je pravdepodobnosť reverzného procesu extrémne nízka..

Známky blížiacej sa smrti vo väčšine prípadov:

 • silné vyčerpanie;
 • strata chuti do jedla;
 • odrádzanie
 • apatia;
 • letargia;
 • umierajúca osoba nevstáva z postele (potrebuje stálu starostlivosť);
 • spí takmer vždy (zvlášť ak potrebuje silné omamné analgetiká kvôli silnej bolesti).

U niektorých pacientov dochádza k miernemu zlepšeniu 1–2 dni pred smrťou. Menej sa zaujímajú o bolesť, kašeľ, dýchavičnosť. A potom sa všetko dramaticky zmení, je tu stav predagonie.

Najmenej bolestivá smrť pri infarkte. Smrteľný výsledok sa náhle objaví, pacient s rakovinou nemusí byť upútaný na lôžko, ale viesť aktívny životný štýl.

V iných prípadoch pacient pomaly mizne. Dlho sa sťažuje na oslabujúci kašeľ, neustále dusenie, intenzívnu bolesť. Anémia, hypoxia, intoxikácia, kachexia stúpajú. Pacient sa udusí alebo telesná teplota stúpne do kritického bodu. Niekedy upadne do stavu stupor (ťažká letargia, necitlivosť, takmer zdravý spánok).

Ako rýchlo sa vyvíja?

Rast vzdelania je charakterizovaný počtom divízií atypických buniek. Na dosiahnutie rozmerov 1 - 2 mm je potrebných 20 dielikov. Aj keď je formácia malá, nie je klinicky prejavená. Priemerné asymptomatické obdobie je asi 7 rokov. Miera progresie závisí od histologického typu nádorov:

 • Adenokarcinóm. Rastie pomaly. Obdobie zdvojnásobenia nádoru je 180 dní. Veľkosť 1 cm dosahuje za 8 rokov.
 • Spinocelulárny karcinóm. Mierne agresívne. Priemerná doba na zdvojnásobenie neoplázie je 100 dní. Zväčšenie na 1 cm za 5 rokov.
 • Malá bunka. Vysoko agresívne. Obdobie zdvojnásobenia je 30 dní. Nádor dosiahne priemer 1 cm za 2-3 roky.

Miera rastu nádoru závisí od individuálnych charakteristík, vystavenia provokačným faktorom, stavu imunity.

predstavený

Výber spôsobu liečby a ďalšia prognóza závisia od štádia ochorenia. Je určený radom diagnostických postupov. Rakovina pľúc sa zvyčajne delí na:

Obmedzené zahŕňajú štádium I - III, keď je postihnutá iba polovica hrudníka.

Bežnou rakovinou sú štádiá III (N3) –IV. Karcinóm presahuje jednu polovicu hrudníka. N3 znamená, že sú ovplyvnené supraclavikulárne lymfatické uzliny, kontralaterálne uzliny pľúcneho koreňa.

V sovietskej klasifikácii rakoviny pľúc sa štádium IV týka zhubného procesu s identifikovanými metastázami. Veľkosť nádoru nie je dôležitá. Neoplazia s priemerom 1 cm (ktorá sa klinicky takmer neprejavuje) sa môže hematogénne šíriť.

Niektorí lekári štádia IV sa delia na:

 • IVA, zodpovedá T4N (3) M0. Hoci neexistujú vzdialené metastázy, štádium je terminálne, pretože nádor sa rozrástol na životne dôležité štruktúry (srdce, veľké cievy). Postihnuté sú supraclavikulárne lymfatické uzliny.
 • IVB - T (1-4) N (0-3) M1. Nezáleží na tom, aká je veľkosť nádoru, či existujú regionálne metastázy, hlavným kritériom je sekundárne poškodenie vzdialených orgánov..

Väčšina onkológov sa domnieva, že štádium IV je nádor akejkoľvek veľkosti, ale so vzdialenými metastázami. Neexistuje žiadne rozdelenie do podkategórií A, B. Bez ohľadu na to, ako klasifikujete rakovinu pľúc v štádiu IV, znamená to mimoriadne zlú prognózu a značné obmedzenie výberu účinných metód liečby. Koľko pacientov s rakovinou žije s rakovinou pľúc, štádium 4, závisí od miesta neoplázie, jej histologického typu.

Všeobecná klasifikácia

Pri výbere najlepších liečebných metód sa berie do úvahy umiestnenie nádoru, jeho imunohistochemické vlastnosti. Podľa týchto označení je klasifikovaný.

 • Central. Vyskytuje sa v 75–80% prípadov. Nádor sa vyvíja z hlavných, stredných a segmentálnych priedušiek.
 • Periférne. Identifikujte u 15 - 20% pacientov. Vyvíja sa zo subsegmentálnych priedušiek, priedušiek.
 • Atypické. Zahŕňa rakovinu Pankost (vrchol pľúc), milárnu karcinomatózu, rakovinu mediastína.

Zhubné nádory sú klasifikované podľa histologickej štruktúry.

Hlavná histologická formaDruhy nádoru
Spinocelulárny karcinómvretenový článok
vysoko diferencované
mierne diferencované
nízky stupeň
glandulárníacinárny adenokarcinóm
papilárny adenokarcinóm
BAR (bronchoalveolárna rakovina)
solídna rakovina s tvorbou hlienu
Veľká bunkaobrovská bunka
priehľadná bunka
Rakovina priedušiekadenocystic
mukoepidermoidní
Malá bunkaovsená bunka
stredná bunková rakovina
kombinovaný karcinóm ovsených buniek

Celá rozmanitosť histologických typov je kombinovaná do 2 skupín.

 • Malá bunka (MRL). Táto skupina zahŕňa všetky poddruhy malobunkových rakovín. Je vysoko agresívny, rýchlo metastázuje, často sa vyskytuje relaps po liečbe, ale je citlivý na chemorádioterapiu.
 • Nemalobunková bunka (NSCLC). Skupina kombinuje rôzne formy (skvamózny, adenokarcinóm, veľkobunkový atď.). Nie sú tak agresívne, ale sú odolnejšie voči chemoterapii..

Toto rozdelenie je spôsobené skutočnosťou, že všeobecne akceptované účinné metódy liečby sú približne rovnaké pre rôzne formy NSCLC..

Porážka viacerých orgánov naraz

Pred zavedením stupňa 4 so zistenou léziou vzdialených orgánov je potrebné sa ubezpečiť, že druhým zameraním sú metastázy. Niekedy sa novotvary vyvíjajú v rôznych orgánoch nezávisle od seba. Tento jav sa nazýva „primárne mnohopočetné zhubné nádory“ (PMZO).

Nádory sa kombinujú s rakovinou pľúc:

 • hrtan (72,2%);
 • tráviaci trakt (29%);
 • genitourinárny systém (12,9%);
 • mliečna žľaza (5,8%).

Neoplazia sa deteguje súčasne alebo postupne. Zisťujú sa u 0,8 - 10% pacientov s karcinómom pľúc.

 • synchrónne (ložiská sa zisťujú súčasne alebo nie neskôr ako po 6 mesiacoch);
 • metachronický (druhý nádor sa objaví šesť mesiacov po prvom).

Klinické príznaky sú rovnaké ako pri rakovine pľúc. K nim sa pridávajú iba príznaky patológie postihnutého orgánu..

Okrem vzdialených orgánov môžu byť postihnuté aj ďalšie pľúca. Preto je často potrebné podstúpiť röntgenové vyšetrenie hrudných orgánov, aj keď po operácii uplynulo niekoľko rokov. Dôvodom je skutočnosť, že u pacientov s rakovinou pľúc sa často vyskytujú:

 • synchrónne nádory (11–45%);
 • metachronický (55–89%).

Čím dlhšia je životnosť po radikálnom odstránení prvého nádoru, tým väčšia je pravdepodobnosť vzniku druhej rakoviny. Vyvíja sa medzi 6 mesiacmi a 20 rokmi po liečbe primárnej neoplázie. Metachronické nádory sú asymptomatické. U 80% pacientov sa objavia náhodne pri röntgenovom vyšetrení hrudníka..

Vznikajú v dôsledku komplexného pôsobenia rôznych faktorov:

 • účinok karcinogénov;
 • znížená imunita;
 • vedľajší účinok ožarovania;
 • chronické choroby pľúc.

Histologická štruktúra sekundárneho nádoru sa môže líšiť od primárneho. Zvyčajne sa jedná o kombinácie:

 • skvamocelulárny karcinóm rôznej diferenciácie (70,6%);
 • skvamózny a MRL (47,8%);
 • skvamózne adenokarcinómy (17,4%).

Liečebný režim závisí od umiestnenia druhého nádoru, jeho citlivosti na lieky a možnosti chirurgického odstránenia. Ak sú postihnuté obe pľúca, je indikovaná obojstranná operácia. Nádory môžu byť odstránené postupne v závislosti od ich histologickej štruktúry. Pred operáciou sú riziká starostlivo vyhodnotené. Pravdepodobnosť úmrtia je 10%.

Uskutočňuje sa chemoterapia. Prognóza závisí od imunohistochemických vlastností formácií, od individuálnych charakteristík pacienta.

Najčastejšie je pri PMZO prognóza priaznivejšia ako pri metastázach vo vzdialených orgánoch..

metastáza

Hlavným dôvodom vysokej úmrtnosti na rakovinu pľúc sú intenzívne metastázy. Metastázy sa distribuujú nasledujúcimi spôsobmi:

 • lymphogenous;
 • hematogénne;
 • implantát.

Pri lymfogénnom šírení sú postupne postihnuté bronchopulmonálne a tracheobronchiálne paratracheálne uzly. Postihnuté sú supraklavikulárne, axilárne a lymfatické uzliny brušnej dutiny.

Vo vzdialených orgánoch sa rakovina pľúc šíri hematogénne (cez krvné cievy). ovplyvnený:

 • pečeň (40 - 45%);
 • kosti (30%);
 • obličky (15–20%);
 • nadobličky (13-15%);
 • pankreas (4-6%);
 • mozog (8-10%);
 • štítna žľaza (6–8%)
 • slezina (5%).

Po rozšírení implantácie nádor rastie do pohrudnice, atypické bunky prechádzajú kontaktným prenosom. Rozvíja sa pleurálny karcinóm, rakovina pohrudnice.

Koľko pacientov s rakovinou žije s rakovinou pľúc 4. stupňa s metastázami závisí od umiestnenia lézií. Pri sekundárnych ložiskách v kostiach je prognóza priaznivejšia. Metastázy v pečeni sa klinicky neobjavujú už dlho, ale spôsobujú komplikácie vedúce k smrti. Rakovina malobuniek, nerozlíšené nádory sa šíria obzvlášť rýchlo. Preto je pri týchto histologických variantoch neoplázie povinná štúdia kostnej drene, kostí a iných diagnostických postupov.

diagnostika

Terminálne štádium poškodenia pľúc je u pacientov detegované röntgenovým vyšetrením. Vykonáva sa to pri fyzickom vyšetrení alebo pri porade s lekárom so sťažnosťami typickými pre patológiu pľúc. Podľa obrázku povedať, či je to rakovina a aké štádium nie je možné. Diagnóza sa stanoví na základe výsledkov rôznych štúdií. utrácať:

 • Vizuálna kontrola. IV stupeň ochorenia sa prejavuje vizuálne bledosťou pokožky, cyanózou kože, opuchom mäkkých tkanív tela, hlavy (syndróm cava), zmenami hlasu, Hornerovým symptómom, osteoartropatiou, oneskorením pri dýchaní jednej polovice hrudníka..
 • Pohmat. Identifikujte zvýšenie periférnych lymfatických uzlín, pečene, bolesti v rôznych častiach hrudníka.
 • Bicie nástroje. Určite atelektázu pľúc, prítomnosť tekutiny v hrudnej dutine.
 • Počúvaním. Pískanie stenotickej povahy počuje oslabené dýchanie.
 • Cytologia spúta. Vykonajte 5-6 štúdií, identifikujte atypické bunky.
 • Röntgenové vyšetrenie v predných a bočných projekciách. Presnejšie výsledky sa získajú počas skenovania CT. Procedúra je potrebná na určenie veľkosti nádoru, hĺbky invázie v najbližšej štruktúre.
 • Bronchologické vyšetrenie. Posúdiť stav priedušiek, hrtanu, priedušnice a vykonať vzorkovanie materiálu na histologickú analýzu.
 • Angiopulmonography. Študujte vaskulárne lôžko.
 • Videotorakoskopia, torakotómia. Potrebné na histologické overenie diagnózy, stanovenie imunohistochemických vlastností nádoru.

Hlavnou nevýhodou röntgenového vyšetrenia je neskorá diagnóza choroby. Nádory určujú priemer viac ako 1,5 cm. Pri rakovine pľúc môžu byť metastázy už aj pri takýchto malých neopláziách. Na ich identifikáciu:

 • Ultrazvuk pečene, nadobličiek, pankreasu, obličiek, lymfatických uzlín;
 • PAT;
 • osteoscintigraphy;
 • CT, MRI mozgu a miechy, brušných orgánov;
 • jednofónová emisná CT.

Pri pohrudnici je indikovaná torakoskopia s vyšetrením bodkami..

S cieľom monitorovať účinnosť liečby a predpovedať ďalší priebeh choroby pacienti absolvujú testy na nádorové markery. Sú predpísané v závislosti od histologickej štruktúry nádoru.

Oncomarkers pre rôzne formy rakoviny pľúc

Typ nádoruNajšpecifickejšie nádorové markery
MRLNSE (neurón-špecifická enoláza), CEA (rakovina-embryonálny antigén)
Spinocelulárny karcinómCYFRA 21-1 (fragment cytokeratínu), SCC (marker karcinómu skvamóznych buniek)
adenokarcinómCYFRA 21-1, CEA, CA 125
Veľkobunkový karcinómCYFRA 21-1, CEA, SCC

liečba

Nanešťastie je rakovina pľúc 4. stupňa mimoriadne rozvinutou formou choroby, na ktorú je ťažké reagovať na špecifickú liečbu. Intenzívna komplexná terapia často jednoducho predlžuje trápenie pacienta o niekoľko mesiacov. Pri nepriaznivej prognóze je vážny stav pacienta obmedzený na paliatívnu starostlivosť.

V ojedinelých prípadoch je možné dosiahnuť pozitívny výsledok. Ak pacient dobre znáša intenzívnu liečbu, existuje pozitívna reakcia na chemoterapiu, potom je možná remisia. Pacient je predpísaný:

 • symptomatická liečba;
 • intenzívne kurzy chemoterapie;
 • ožarovanie.

Všetky tieto metódy sa kombinujú a vyberajú najúčinnejšie lieky. Pretože chemoterapia spôsobuje veľa vedľajších účinkov, predpisuje sa súbežná liečba..

Symptomatická liečba Na zmiernenie stavu pacienta, zmiernenie klinických prejavov, vymenujte:

 • antitusiká;
 • oxygenoterapia (s ťažkou dýchavičnosťou);
 • lieky proti bolesti;
 • antibiotiká (ak bola rakovina komplikovaná zápalom pľúc a inými infekčnými chorobami).

Posledné štádium ochorenia je sprevádzané vyčerpaním, pacientom sa odporúčajú všeobecné regeneračné lieky, lieky, ktoré stimulujú chuť do jedla..

V prípade anémie sa predpisujú prípravky železa a so zreteľným príznakom - krvná transfúzia, krvné náhrady.

Ťažká bolesť je hlavným problémom pacientov s pokročilou formou ochorenia. To, čo lieky uľahčujú, závisí od mnohých faktorov. Na zastavenie používania bolesti:

 • NSAID (nesteroidné protizápalové lieky);
 • slabé opioidy (tramálne);
 • tvrdé drogy (morfín).

Špeciálne analgetiká predpisuje lekár. Drogy a dávka sa vyberajú prísne individuálne.

Pacient s rakovinou pľúc 4. stupňa so symptómami pred smrťou je najlepšie umiestnený v hospici. Nebude to odmietnutie milovanej osoby. V blízkosti sa vždy nachádza zdravotnícky personál, ktorý včas poskytne pomoc. Pacienta možno navštíviť. Niektoré hospice sú otvorené na nepretržité návštevy..

Chemoterapia. Účinnosť metódy závisí od mnohých faktorov. Objektívne zlepšenie po chemoterapii je pozorované u 6–30% pacientov. horší:

 • nemalobunková rakovina;
 • vysoko diferencované nádory;
 • metastázy v kostiach, mozgu, pečeni.

Chemoterapia je predpísaná v závislosti od celkového stavu pacienta. Liečivá sa podávajú hlavne intravenózne. Používa sa metóda chemoembolizácie (v terminálnom štádiu môže byť kontraindikovaná). Pri metastatickej pohrudnici sa liečivo podáva intrapleurálne po čerpaní tekutiny.

 • cytostatiká (Vinblastín, Docetaxel, Cisplatina, Irinotecan, Gemcitabín);
 • faktory stimulujúce kolónie, imunomodulátory (Neupogen, Oprelvekin);
 • cielené lieky (Erlotinib, Gefitinib, Trametinib, Crizotinib);
 • monoklonálne protilátky (Pembrolizumab).

Schémy sa vyberajú v závislosti od rezistencie nádoru na rôzne skupiny liečiv. Vďaka kombinovanému užívaniu drog je možné dosiahnuť remisiu. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov je to dočasné. Opakujúci sa nádor je rezistentnejší na predtým používané lieky..

Ožarovanie. Rádioterapia sa používa ako paliatívna liečba (na zmiernenie bolesti, dočasné zníženie veľkosti nádoru). Ak je pozitívny účinok, vykonáva sa u pacientov podľa radikálneho programu..

Ožiarenie nádoru v pľúcach, metastázach pomocou:

 • vzdialené gama inštalácie;
 • lineárne urýchľovače;
 • brachyterapia (endobronchiálne žiarenie).

Zvýšenie účinnosti používania rádioaktívnych modifikátorov (hyperbarická oxygenácia, hypertermia).

Medzisúčetové ožarovanie tela je účinné (najmä pri jednotlivých metastázach v mozgu).

Ak sa vyskytnú sekundárne ložiská v kostiach a pečeni, je potrebná symptomatická rádioterapia. Neodstraňuje metastázy, ale významne znižuje bolesť, znižuje ich veľkosť. Kontraindikované v:

 • silná hemoptýza;
 • krvácajúci
 • nádory pohrudnice;
 • viac vzdialených metastáz;
 • infarkt myokardu;
 • ťažkú ​​angínu pectoris;
 • dekompenzovaná patológia obličiek, dýchacích ciest, pečene, srdca.

Ako doplnok k liekovej terapii sa používa radiačná terapia..

Ordinácie. V terminálnej fáze ochorenia je chirurgické odstránenie nádoru kontraindikované. V ojedinelých prípadoch s malými rozmermi neoplázie je možné vykonať nemalobunkový karcinóm, odstrániť solitárne metastázy, neprítomnosť komplikácií, nízke riziko, resekciu postihnutých pľúc a sekundárne lézie. Liečba je doplnená chemorádioterapiou. Toto je veľmi zriedkavý prípad priaznivej prognózy metastatického karcinómu pľúc..

Chirurgia je prijateľná ako súčasť paliatívnej starostlivosti. Nie je zameraný na odstránenie nádoru, ale na zlepšenie kvality života. Keď sa vykonáva obštrukcia priedušiek:

 • fotodynamická laserová terapia;
 • laserová bronchoskopická fotokoagulácia nádoru;
 • endoskopické stentovanie priedušiek;
 • argónová plazmová rekanalizácia prieduškového stromu.

Zodpovedajúce paliatívne operácie sa vykonávajú pri komplikáciách spôsobených metastázami vo vzdialených orgánoch..

Ľudové metódy. Vo väčšine prípadov, s rakovinou pľúc v konečnom štádiu, lekári iba uľahčujú život pacientovi. Pacienti používajú na liečenie všetky druhy ľudových metód. Po absolvovaní chemoradioterapie pijú tinktúry, odvarky, ktorých účinnosť je pochybná. Vyrábajú sa:

 • palina ročná;
 • bolehlav;
 • muchotrávka;
 • ASD frakcia 2.

Alternatívne metódy pomáhajú zmierniť príznaky. Pred ich použitím je lepšie poradiť sa so svojím lekárom, aby ste sa viac nepoškodili. Napríklad, tinktúra hemlock pri rakovine pľúc 4. stupňa je nežiaduce kombinovať s chemoterapiou. Výrazne zvýši toxický účinok..

Existujú lieky, ktoré radia onkológovia. Čaj z liečivých bylín nevylieči rakovinu, najmä v terminálnej fáze, ale bude mať regeneračný účinok. odporúčané:

 • palina (zvyšuje chuť do jedla);
 • lekáreň harmančeková (protizápalová);
 • šípka (diuretická, pomáha pri opuchoch);
 • breza (obsahuje potrebné stopové prvky);
 • echinacea (posilňuje imunitný systém);
 • balzam na citróny, mäta, valeriány, materské sladkosti (sedatíva);
 • listy malín, višne čerešní (zmierniť príznaky intoxikácie).

Prijateľné orechy, mandle (niekedy sa nahrádzajú marhuľovými jadierkami). Musia sa konzumovať v malom množstve (3-4 jadrá za deň), nemali by sa príliš uniesť. Toto jedlo je ťažké pre žalúdok a mandle, marhuľové jadrá obsahujú okrem užitočných látok aj škodlivé látky.

Proces regenerácie po úprave

Odpustenie v terminálnej fáze je zriedkavou a šťastnou výnimkou. Pacient sa zotaví na dlhú dobu. Počas tohto obdobia potrebujete:

 • podpora rodiny a priateľov;
 • vyvážená strava;
 • všeobecné postupy posilňovania;
 • dodržiavanie režimu práce a odpočinku;
 • minimálna fyzická aktivita.

recidíva

Rakovina pľúc 4. stupňa sa často vracia po období remisie. Potom pacient potrebuje novú komplexnú liečbu. Systémy, ktoré boli použité skôr, strácajú svoju účinnosť. Na výber terapeutického kurzu sú potrebné konzultácie:

Liečba je založená na skutočnosti, že opakujúce sa nádory sú často agresívnejšie.

Priebeh a liečba choroby u detí, tehotných a dojčiacich, staršie

Deti. V detstve je primárna rakovina pľúc mimoriadne zriedkavá. Prejavuje sa ako typické príznaky poškodenia pľúc a vzdialených orgánov (v závislosti od umiestnenia metastáz). Tento nádor je veľmi agresívny, progreduje rýchlo a v štádiu IV je prognóza mimoriadne nepriaznivá.

Na ošetrenie použite všetky dostupné metódy:

 • imunoterapia;
 • cielené drogy;
 • ožarovanie pľúc a osamelé metastázy.

U detí sa častejšie vyskytujú metastatické pľúcne lézie a sarkómy. Liečba závisí od typu primárneho nádoru, jeho citlivosti na rôzne terapeutické účinky.

Tehotenstvo a laktácia. Kombinácia rakoviny pľúc a tehotenstva je veľmi zriedkavá. Napriek tomu 78% pacientov s rakovinou má diagnostikovanú chorobu v pokročilom štádiu. V tomto prípade je pacient upozornený, že prognóza je zlá, ponúka ťažký výber medzi potratom a začiatkom liečby. Pri rozhodovaní o tom, čo robiť, musíte mať na pamäti:

 • IV štádium - smrteľné ochorenie;
 • nádory pľúc sú veľmi agresívne, rýchlo sa šíria;
 • existuje riziko metastázy placenty;
 • vo väčšine prípadov sa deti rodia zdravé;
 • ožarovanie, chemoterapia môže spôsobiť potrat;
 • chemorádiová liečba je najmenej škodlivá pre plod po 3 - 9 mesiacoch tehotenstva.

Zohľadňujú sa individuálne vlastnosti pacienta, typ nádoru, ktoré orgány sú metastázami postihnuté, rýchlosť ochorenia a rýchlosť ochorenia..

Ak sa po pôrode zistí rakovina pľúc, okamžite sa začne komplexná liečba. Počas tohto obdobia je dieťa odstavené. Existuje veľa umelých mliečnych prípravkov. Dieťa nezostane hladné, ale vždy potrebuje mamu.

Staroba. Rakovina pľúc je staršie ochorenie. U mladých ľudí sa toto ochorenie tiež vyskytuje, ale nie príliš často, a pľúcne nádory sú v tomto prípade oveľa agresívnejšie. V starobe sa rakovina šíri pomaly, ale liečba je značne komplikovaná sprievodnými ochoreniami. Mnoho liekov je kontraindikovaných. Vo veľmi pokročilých formách, obmedzené na symptomatickú liečbu.

Liečba rakoviny pľúc 4. stupňa v Rusku a zahraničí

Liečia rakovinu pľúc 4. stupňa v onkologických centrách. Pri bežnej forme ochorenia sa väčšine pacientov ponúka symptomatická liečba, účasť na klinických skúškach najnovších protinádorových liekov, liečebné metódy.

Paliatívna starostlivosť sa poskytuje v nemocniciach, v okresných zdravotníckych zariadeniach. Špecializovaná terapia sa vykonáva vo veľkých rakovinových centrách. V závislosti od rozšírenia procesu sa kombinujú rôzne metódy:

 • Primárne zameranie je malé, bola identifikovaná jedna metastáza. Uskutočnite komplexnú chemorádiovú liečbu. Ak je účinný, dopĺňa sa o operácie. Nádory a solitárne metastázy sa odstránia..
 • Nádor rástol vo veľkých cievach, hrudníku, srdci. Vzdialené metastázy buď chýbajú alebo sa dajú ľahko odstrániť. Uskutočňuje sa chemoterapia, potom resekcia nádoru. Ak je hrudník poškodený, je odstránený a je vykonaná aloplastická operácia. Na veľkých cievach sa chirurgia srdca vykonáva, ak ju pacient podstúpi. Robia to spoločne vaskulárni, hrudní chirurgovia, srdcový chirurg. Čo najskôr sa odstránia všetky identifikované metastázy. Opätovné vedenie kurzov chemoterapie.
 • Veľký nádor, viacnásobné lézie. Ak pacient nie je v kritickom stave, bojuje proti nemu agresívna chemoterapia. Predpíšte silné lieky s vysokým toxickým účinkom. Nie všetci pacienti môžu liečbu tolerovať. S vysokou pravdepodobnosťou výskytu závažných komplikácií sú obmedzené na symptomatickú liečbu.
 • Viacpočetné metastatické lézie, závažný stav pacienta. Iba paliatívna starostlivosť. Pacient potrebuje primeranú starostlivosť. Pacient a jeho príbuzní sa musia vyrovnať so situáciou. Onkopsychológ, komunikácia s dobrovoľníkmi pomôže prehodnotiť, čo sa deje..

Rozhodnutie o tom, ako a kde sa má zaobchádzať, sa prijíma individuálne. S rýchlym progresom rakoviny, neúčinnosťou chemorádioterapie a vážnym stavom pacienta postačuje paliatívna terapia. Pomôže pacientovi v posledných dňoch tak bolestne nežiť.

Liečba v Rusku

Na okresných klinikách a malých mestách je málo príležitostí na vyliečenie terminálneho štádia rakoviny pľúc. Ťažko chorí pacienti so zlou prognózou poskytujú iba paliatívnu starostlivosť.

Vo veľkých onkologických centrách sa vykonáva dôkladná diagnostika, skúmajú sa výsledky biopsie, znova sa skúmajú sekundárne ložiská (koniec koncov, môže ísť o PMZO, potom je liečba výrazne odlišná). Podľa výsledkov štúdie sa uskutoční konzultácia, stanoví sa liečebná stratégia. Na boj proti rakovine IV. Stupňa platí:

 • viaczložková chemoterapia (kombinovať cytotoxíny);
 • imunoterapia;
 • cielená liečba drogami;
 • rádioterapia;
 • paliatívna chirurgia;
 • kombinovaná chirurgia.

Do veľkého onkologického centra sa dostanete v smere od okresného onkologického centra. Na liečbu sa vyberajú kliniky s onkologickým oddelením:

 • MNII. P Herzen, Moskva. Jedna z popredných ruských onkologických kliník vybavených moderným zariadením. Na základe výsledkov dôkladného vyšetrenia sa vyberie komplexný liečebný režim. V závislosti od typu nádoru sa predpisujú vhodné liečivá. Podľa indikácie vykonávajú operácie, poskytujú paliatívnu starostlivosť, uplatňujú rôzne metódy rádioterapie.
 • Centrum mestskej klinickej onkológie v Petrohrade. Na liečbu sa vyberajú individuálne cielené liečivá, kombinované s cytostatikami a cytotoxínmi a vyberie sa vhodná imunoterapia. S rozvojom liekovej rezistencie sa na liečbu relapsov predpisuje nová generácia cielených liekov. Vykonávajú paliatívne a radikálne operácie rôznej komplexnosti (od minimálne invazívnych zásahov pomocou videa až po odstránenie pľúc a postihnutých orgánov)..
 • Štátna zdravotná inštitúcia „Regionálny klinický onkologický ústav Altai“ (pobočka Ruského výskumného centra pre rakovinu rakoviny N. Blokhin, Ruskej akadémie lekárskych vied), Barnaul. Oddelenie hrudnej chirurgie vykonáva rôzne typy chirurgických zákrokov, paliatívnych a kombinovaných resekcií (chirurgia pľúc, srdca, veľkých ciev, hrudníka). V chemoterapeutických - individuálne vybratých protirakovinových liekoch predpíšte komplexné liečebné režimy. Podľa indícií sa odporúča aj rádioterapia..

Vo všetkých nemocniciach je predpísaná symptomatická liečba..

Vo väčšine prípadov, pre obyvateľov Ruska, spracovanie kvót. K dispozícii sú aj platené služby.

Odhadované náklady na ošetrenie

manipuláciaCena, rub.)
Liečenie ožiarením1065
Chemoterapia (kurz)od 30 000
pneumonektomie54 135
Kombinované odstránenie nádoru pľúc, korekcia pleurálnej dutiny80 315

recenzia

Liečba v Nemecku

Na nemeckých onkologických klinikách sa paliatívna starostlivosť poskytuje pacientom s rakovinou pľúc v terminálnom štádiu. Je možné zúčastniť sa klinických skúšaní najnovších liekov. Pri samostatných metastázach a malom nádore sa vykonávajú chirurgické operácie:

 • videoassistovaná endobronchiálna chirurgia;
 • laserové odstránenie alebo kryoablácia metastáz;
 • radikálna operácia pľúc.

Pred chirurgickým zákrokom je kurz chemoterapie predpísaný individuálne. Po vykonaní výskumu stanovte citlivosť nádoru na lieky a podľa získaných výsledkov kombinujte rôzne lieky. Aplikovať moderné metódy rádioterapie s rádioterapiou.

Ak nie je možné bez operácie pacienta vykonať operáciu (s viacerými metastatickými léziami, nepriaznivý priebeh choroby), poskytuje sa paliatívna a psychologická pomoc, čo maximálne zmierňuje utrpenie pacienta..

Niektoré z najväčších kliník v Nemecku:

 • Fakultná nemocnica pomenovaná po Ludwig Maximilian, Mníchov. Vážnym pacientom je poskytnutá paliatívna starostlivosť. Anestetika sa vyberá individuálne. Podľa indikácie sa vykonáva kyslíková terapia a iná symptomatická liečba. S priaznivejšou prognózou bojujú s touto chorobou pomocou komplexnej liečby cielenými drogami, imunoterapiou.
 • Fakultná nemocnica v Essene. Pri pokročilom karcinóme pľúc sa vykoná komplexná diagnostika a potom sa predpíše adekvátna liečba. Vykonáva sa paliatívna chirurgia. Priradiť komplexnú chemoterapiu. Dopĺňajte liečbu rádioterapiou. Ak je výsledok pozitívny, vykoná sa chirurgický zákrok na odstránenie nádoru a solitárnych metastáz. Ak sa zistí viac lézií, chemoterapia je neúčinná, sú predpísané cielené a imunitné prípravky. Symptomatická liečba.

Mnoho nemeckých kliník vykonáva súbory v skupinách klinických skúšok liekov. Pre väčšinu pacientov je to dobrá šanca, pretože liečba v zahraničí je drahá.

Odhadované náklady na ošetrenie

manipuláciaCena (EUR)
Liečenie ožiarenímod 15 000
chemoterapiaod 3 000
pneumonektomieod 19 000
Kombinované odstránenie nádoru pľúc, korekcia pleurálnej dutinyod 28 000

spätná väzba

Liečba rakoviny pľúc 4. stupňa v Izraeli

Kliniky majú moderné diagnostické vybavenie. Pacienti s pokročilou rakovinou sú okamžite diagnostikovaní. Potom predpíšte komplexné ošetrenie:

 • chemoterapia (cielené imunitné prípravky, cytotoxíny);
 • ožarovanie;
 • rôzne typy chirurgických zákrokov.

Pretože protinádorové látky sú vysoko toxické a majú mnoho vedľajších účinkov, sú doplnené súčasnou liečbou..

V prípade poškodenia veľkých ciev, srdca, hrude solitérnymi metastázami, dobrého zdravotného stavu pacienta sa odporúča vhodná kombinovaná operácia. Na symptomatickú liečbu sa používajú minimálne invazívne chirurgické metódy.

Mnoho kliník testuje nové lieky a liečebné metódy. V centrách, ako sú napríklad:

 • Zdravotné stredisko Chaim Shiba, Ramat Gan. V centre je laboratórium na rakovinu pľúc. Na ošetrenie terminálnej fázy sa používajú najnovšie trendy. Klinické skúšky cielených liekov, lieky na imunoterapiu. Dopĺňajte liečbu rádioterapiou. Podľa indikácií sa operácie vykonávajú. K dispozícii je stredisko paliatívnej starostlivosti.
 • Herzliya Medical Center, Herzliya. Klinika je súkromná. Jednou z hlavných činností je srdcová chirurgia. Tu sa operácie vykonávajú s pokročilou rakovinou pľúc, keď nádor napadol veľké cievy, srdce. Onkologické oddelenie lieči cielené drogy. Uskutočňuje sa paliatívne a radikálne ožarovanie. Predpíšte symptomatickú terapiu.
 • Migdal Medical Medical Center, Tel Aviv Bol vytvorený na základe kliniky Assuta, vybavenej modernými diagnostickými technológiami. Používa sa kombinovaná liečba bežnej rakoviny. Poskytujú paliatívnu starostlivosť, poskytujú sprievodné a symptomatické ošetrenie.

Odhadované náklady na ošetrenie

manipuláciaCena (USD)
Liečenie ožiarením3140 - 30 000
chemoterapia190 - 12 000
pneumonektomieod 9 000
Kombinované odstránenie nádoru pľúc, korekcia pleurálnej dutinyod 28 000

recenzia

Elena. „Tento incident v mojom živote úplne zmenil môj prístup k nášmu lieku. Musíte hľadať dobrých špecialistov. Mojej tchánovi bola diagnostikovaná pľúcna tuberkulóza a bola predpísaná liečba. Je dobré, že sme opakovane počuli o chybách v diagnostike. Výsledky vyšetrenia sme sa rozhodli ukázať iným lekárom. Podarilo sa mi kontaktovať lekársku kliniku Migdal. Tam uskutočňovali štúdie, ktoré ukázali, že to nie je tuberkulóza, ale metastatická rakovina pľúc. Liečba bola dlhá, vyzerala to ako večnosť, ale vďaka lekárom sme ochorenie získali. Chápeme, že rakovina pľúc je zákerná a vždy sa môže vrátiť, ale teraz je všetko v poriadku a dúfame v to najlepšie. Nevzdávajte sa, ale hľadajte odborníka vo svojom odbore. “.

komplikácie

Nádor v pľúcach spôsobuje rôzne komplikácie, ktoré významne zhoršujú priebeh choroby a spôsobujú smrť pacienta s rakovinou. to:

 • zápal pľúc;
 • pneumonitída;
 • hydrotorax;
 • pľúcna embólia.

Okrem nich vznikajú komplikácie spojené s metastatickým poškodením iných orgánov, ich funkcie sú porušené, čo môže tiež viesť k smrti.

Na zlepšenie kvality života pacienta sa vykonáva vhodná liečba. Priradiť:

 • antibiotiká
 • antitusiká;
 • oxygenoterapia;
 • evakuácia exsudátu z pleurálnej dutiny;
 • paliatívna chirurgia pre metastatické lézie.

Hlavnými príčinami komplikácií sú znížená imunita, používanie toxických drog, ožarovanie. Aby sa znížila pravdepodobnosť ich výskytu, vykonáva sa sprievodná terapia, predpisuje sa všeobecná posilňujúca liečba.

invalidita

Ak sa zistí rakovina pľúc štvrtého stupňa, pacient sa odporučí na MSEC (lekárske a sociálne vyšetrenie). Je potrebné poskytnúť výsledky štúdií, výpisy o tom, ako a čo sa liečilo. Aké dokumenty sa budú vyžadovať, onkológ povie.

Práca je kontraindikovaná u pacientov s rakovinou:

 • vyžadujúce miernu fyzickú aktivitu;
 • v horúcich a chladných obchodoch;
 • v škodlivých priemyselných podnikoch.

V MSEC som dostal skupinu zdravotne postihnutých. Ak je dosiahnutá remisia, pacient s rakovinou je zbavený. Ak dôjde k relapsu, stav sa obnoví..

Prognóza (koľko živých)

S pokročilou rakovinou pľúc 70% pacientov zomrie do 1 roka. Ak si sklopíte ruky a nebojujete s touto chorobou, pacient za 1-2 mesiace ustupuje. S priaznivou prognózou je možné dosiahnuť odpustenie. Toto obdobie trvá od 2 mesiacov do niekoľkých rokov. Recidíva je nebezpečná, potom choroba postupuje rýchlejšie. Pacienti vo všeobecnosti žijú 1-3 mesiace.

Na predikciu použite index Karnowski. Zohľadňuje sa celkový stav pacienta..

Stav pacientaindex%Odhadovaná životnosť
Žiadne sťažnosti alebo známky choroby100priaznivý výhľad
Minimálne príznaky choroby90
Symptómy sa vyskytujú pri fyzickej námahe.80
Zrejmé príznaky tohto ochorenia strávi pacient 50% dňa v posteli7020 týždňov
Potrebuje čiastočnú pomoc, ale slúži sám60
Pacient potrebuje starostlivosť, trávi viac ako 50% dňa v postelipäťdesiat
Neschopný, vyžaduje lekársku pomoc4010-20 týždňov
Vyžaduje sa hospitalizáciatridsaťnie viac ako 10 týždňov
Závažný stav, je potrebná udržiavacia terapiadvadsať
Agony10
úmrtia0

Koľko ľudí žije s malobunkovým karcinómom pľúc 4. stupňa s metastázami závisí od rezistencie nádoru na cielené imunitné lieky a cytostatiká. Po komplexnej liečbe sa 5 až 10% pacientov podarí dosiahnuť remisiu. S touto histologickou štruktúrou nádoru je prognóza priaznivejšia. Požičiava si chemoterapiu. Pri MPD existuje vysoké riziko relapsu. Takmer 90% pacientov kvôli nemu zomiera.

Rakovina veľkých buniek je rezistentná na chemorádioterapiu. S touto formou je spoľahlivejším spôsobom liečby chirurgický zákrok. Bohužiaľ, v terminálnom štádiu je kontraindikovaná. Prognóza je preto mimoriadne nepriaznivá, liečba je neúčinná. Ak je možné dosiahnuť remisiu, pravdepodobnosť recidívy je nižšia ako pri MRL.

Stredná dĺžka života v závislosti od formy rakoviny po komplexnej liečbe

Typ nádoru1 rok, %3 roky, %
Malá bunka20-401-5
Veľká bunka40-55%11-23

Až 5 rokov po zistení štádia IV a komplexnej liečbe prežije 9,1% pacientov s rôznymi formami rakoviny.

diéta

Výrobky bohaté na β-karotén, vitamín A, znižujú riziko vzniku rakoviny pľúc a ich účinok je pri fajčení neúčinný. Bohaté na tieto protirakovinové látky:

Strava je dôležité dodržiavať počas liečby a po nej. Je potrebné vyhnúť sa karcinogénnym potravinám. Strava pre úplné uzdravenie by mala byť vyvážená. Potrebné sú bielkoviny, tuky, uhľohydráty. užitočné:

 • polievky;
 • chudé mäso;
 • zelenina, ovocie, zelenina;
 • fermentované mliečne výrobky (nie chemické, ale skutočné).

Je lepšie piť džúsy, čaj, odvar z liečivých bylín (ktoré majú všeobecný posilňujúci, imunostimulačný účinok).

prevencia

Prevencia rakoviny pľúc je globálnym problémom. O svoje zdravie sa však môže postarať každý. Ak to chcete urobiť, musíte:

 • Nefajčiť;
 • pri práci v nebezpečných odvetviach nezabudnite používať osobné ochranné prostriedky (respirátory atď.);
 • dodržiavať režim práce a odpočinku;
 • jesť správne;
 • Nezabudnite včas zložiť skúšku;
 • liečiť chronické ochorenia dýchacích ciest.

Pri dodržaní týchto jednoduchých pravidiel je v najlepšom prípade možné významne znížiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc, v najhoršom prípade ju odhaliť v počiatočnom štádiu, keď sa dá stále účinne liečiť..

Ďakujeme, že ste si našli čas na dokončenie prieskumu. Názor každého je pre nás dôležitý..