4. rakovina pľúc s metastázami

Karcinóm

Rakovina pľúc je jedným z najbežnejších typov onkológie. Vo vyspelých krajinách to vedie nielen k výskytu, ale aj k počtu úmrtí. Široké rozšírenie tejto choroby je spôsobené skutočnosťou, že hlavnými príčinami jej výskytu je fajčenie tabaku, bývanie v zlom prostredí a práca v škodlivých podnikoch. Liečba je komplikovaná skutočnosťou, že v pľúcach nie sú žiadne bolestivé nervové zakončenie a pacient nemusí pociťovať príznaky, ktoré by ho skutočne upozornili, alebo ich zamieňať s príznakmi iných chorôb dýchacieho systému a zapojiť sa do samoliečby. Preto je tento typ onkológie často určený iba v neskorých štádiách..

obsah

Ako sa vyvíja rakovina pľúc

Rakovina pľúc môže byť centrálna a periférna, ako aj mediastinálna a šírená. Táto klasifikácia je založená na lokalizácii primárneho zamerania choroby. Priebeh a čas nástupu prvých príznakov závisí od formy onkológie..

Centrálna forma. Onkológia sa na ňu vzťahuje, ktorá sa vyvíja vo veľkých priedušiekoch: primárna, stredná, lobarská, segmentová a subsegmentálna. Je charakterizovaná tvorbou malobunkových a skvamóznych foriem nádoru. Prvé príznaky sú:

 • suchý kašeľ, ktorý nezmizne ani niekoľko týždňov; suchý kašeľ, ktorý nezmizne ani niekoľko týždňov;
 • husky hlas;
 • pískanie pri dýchaní;
 • periodická alebo jemná bolesť na hrudníku.

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, pacient by mal vyhľadať lekársku pomoc na vyšetrenie. Identifikácia onkológie pomôže:

 • fluorografia (ale v skorých štádiách môže onkologický nádor vyzerať podobne ako iné choroby dýchacieho systému);
 • počítačová tomografia hrudníka;
 • PET CT.

Na potvrdenie diagnózy je možné použiť:

 • bronchoskopia (na štúdium priedušiek na prítomnosť novotvarov);
 • biopsia nádoru, ak je viditeľná v tracheobronchiálnom strome (na stanovenie stupňa malignity);
 • transtorakálna punkcia, ak nádor nie je centrálny, ale periférny.

Periférna forma Tento typ onkológie sa vyvíja z epitelu menších priedušiek alebo je lokalizovaný v bunkovom parenchýme, rastie v hrúbke pľúcneho tkaniva. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že príznaky sa prejavujú oveľa neskôr ako pri bronchiálnej rakovine. Nádor môže dosiahnuť veľké veľkosti bez toho, aby sa prejavil symptomaticky. Mnohí pacienti nepodliehajú preventívnym vyšetreniam a dokonca odmietajú liečbu, pričom uvádzajú absenciu hmatateľných prejavov choroby. Takýto nádor sa často zistí náhodne počas vyšetrenia alebo pri výskyte závažnejších symptómov..

Mediastinálna forma sa vyznačuje viacerými metastatickými léziami mediastinálnych lymfatických uzlín, pri ktorých sa v pľúcach nedeteguje nádor..

Diseminovaná forma (primárna karcinomatóza) Toto zahŕňa viac pľúcnych lézií bez preukázanej lokalizácie primárneho nádoru v iných orgánoch. Viac ako polovica prípadov rakoviny sa vyskytuje v pravom pľúcach, najmä v hornom laloku..

Klasifikácia etapy

V domácej onkológii sa rozlišujú 4 štádiá aktívneho priebehu choroby, ktoré sa týkajú iba nemalobunkového karcinómu. Ich trvanie je v každom prípade veľmi individuálne a určuje ich klinický obraz, ktorý sa pozoruje pomocou množstva vyšetrení. Táto klasifikácia zohľadňuje skoré formy rakoviny. Štyrom aktívnym stupňom predchádzajú ďalšie dve:

 • skryté, počas ktorého sa prítomnosť rakovinových buniek dá zistiť iba analýzou spúta alebo vody získanej bronchoskopiou;
 • nula (neinvazívna rakovina), keď sú nádorové bunky detegované iba vo vnútornej membráne pľúc.

Vo veľkej väčšine prípadov nie je rakovina diagnostikovaná v skorých štádiách..

Prvé štádium. Je rozdelená do dvoch etáp:

 • po prvé, nádor rastie do vnútorných tkanív pľúc a dosahuje veľkosť až 3 cm, zatiaľ čo je obklopený zdravým tkanivom, neovplyvňuje priedušky a lymfatické uzliny;
 • potom môže dorásť do pohrudnice a priedušiek, presahujúcich veľkosť 3 cm.

Druhá fáza. Tu sa objavujú závažnejšie príznaky:

 • dýchavičnosť;
 • hluk a pískanie pri dýchaní;
 • kašeľ s krvou v spúte, hemoptýza;
 • bolesť v hrudi.

V tomto prípade samotný nádor môže byť v rozmedzí 5 - 7 cm bez ovplyvnenia lymfatických uzlín alebo mať v nich metastázy, ako aj ovplyvniť pohrudnicu a srdcovú membránu, ale nesmie prekročiť veľkosť 5 cm..

Tretia fáza. Nádor ovplyvňuje lymfatické uzliny, pohrudnicu a stenu hrudníka. Metastázy sa šíria ďalej: do priedušnice, krvných ciev, pažeráka, chrbtice, kľúčnej kosti a srdca. Ťažké dýchanie. Veľkosť novotvaru presahuje 7 cm.

Štvrtá fáza. Je to terminál, má nevyliečiteľnú formu. Nádor presahuje pľúca a šíri sa do susedných orgánov. Metastázy sú rozsiahle a majú vzdialenú lokalizáciu. Pleurisy, perikarditída sa spája - jednotlivo alebo spoločne. Metastáza sa vyskytuje lymfogénnou cestou (cez lymfatické cievy) a hematogénnou cestou (cez cievy). Všetky klinické prejavy sú výrazne zosilnené. Medzi primárnymi (miestnymi) prejavmi je zrejmé, že:

 • kašeľ sa stáva oslabujúcim;
 • pridáva sa sputum charakteristickej malinovej farby, podobnej konzistencii so želé, môže tiež obsahovať hnis;
 • bolesti na hrudníku sú intenzívnejšie.

Je možné zreteľne prejaviť aj sekundárne príznaky spôsobené metastázami:

 • poruchy kardiovaskulárneho systému;
 • vynikajúci syndróm vena cava (kvôli zhoršenému toku krvi);
 • ťažkosti pri prechode potravou pažerákom;
 • ťažkosti s hovorením, prehĺtaním;
 • mentálne poruchy;
 • bolesť v iných orgánoch a končatinách.

Všeobecný stav sa tiež zhoršuje, a preto je cítiť:

 • slabosť, apatia, únava;
 • významné chudnutie;
 • horúčka;
 • ostatné.

Spracovanie 4. stupňa

Ak má pacient štvrté štádium rakoviny pľúc s metastázami v iných orgánoch, hlavným cieľom jeho liečby bude zmiernenie jeho stavu a zvýšenie strednej dĺžky života. Faktory prognózy, ktoré sa vytvárajú na základe komplexného vyšetrenia s použitím veľkého množstva techník, ovplyvňujú výber liečebného režimu. Keďže je štádium nezvratné, bude mať paliatívny charakter, nie je možné túto formu rakoviny úplne vyliečiť.

Ciele paliatívnej starostlivosti. Všetci pacienti s rakovinou pľúc 4. stupňa sa pýtajú, koľko zostáva žiť. Moderná medicína sa snaží dať na túto otázku najpriaznivejšie odpovede. Na tento účel sa vykonáva súbor opatrení zameraných na:

 • zmierniť príznaky;
 • zníženie negatívnych vedľajších účinkov liečby, liekov;
 • zvýšiť celkové prežitie.

Všeobecný prístup k liečbe. Jedným z postupov, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť k zlepšeniu stavu a predĺženiu strednej dĺžky života, sú:

 • rádiofrekvenčná ablácia;
 • embolizácie;
 • chemoembolizace;
 • použitie monoklonálnych protilátok;
 • prispôsobené nádorové vakcíny.

Štandardy liečby. Najčastejšie sa v štádiu 4 používajú ožarovanie a chemoterapia. V súčasnosti je štandardnou liečbou systémová polychemoterapia, ktorá zvyšuje prežitie v porovnaní so symptomatickou liečbou. Existuje niekoľko možností systémovej liečby rakoviny pľúc, vrátane tých moderných:

 • cytotoxické chemoterapeutiká;
 • cielené (zamerané na konkrétny cieľ v tele) lieky;
 • imunoterapeutické lieky.

Vďaka nim je liečba individuálnejšia, v súčasnosti môže byť založená na molekulárnych a histologických vlastnostiach nádoru. Vďaka úspechom modernej vedy a medicíny bolo možné určiť hnacie mutácie, to znamená „vedúce“ mutácie - tie, ktoré priamo ovplyvňujú rast zhubného nádoru. To nám umožnilo identifikovať pacientov, ktorí pozitívne reagujú na cielenú liekovú terapiu. Tento prístup je použiteľný aj pri liečbe starších pacientov, ktorí majú sprievodné patológie..

Počiatočná systémová terapia. Na určenie vektorovej informácie sa používa:

 • o morfologickej, molekulárnej a histologickej povahe nádoru;
 • o lokalizácii metastáz;
 • o všeobecnom stave pacienta;
 • o všetkých symptomatických prejavoch;
 • prítomnosť identifikovaných mutácií, atď..

V tomto štádiu sa nasledujúce štúdie môžu uskutočniť najskôr alebo opakovane v rôznych kombináciách:

 • všeobecné klinické;
 • röntgen (röntgen hrudníka v dvoch projekciách, kontrastné vyšetrenie pažeráka, tomografia, zonografia, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopia, diagnostický pneumotorax, angiografia, bronchografia);
 • cytologia spúta po bronchoskopii;
 • použitím chirurgických metód (biopsia, punkcia, mediastinotómia, diagnostická torakotómia, laparoskopia);
 • ultrazvuk
 • rádionuklidové metódy (skenovanie kostí a iných orgánov);
 • laboratórne stanovenie nádorových markerov atď..

Ďalej je možné zvoliť kombinácie chemoterapie a biologických liekov, imunoterapie.

Následná liečba. Počiatočná chemoterapia, ktorá sa vykonáva pomocou prípravkov na báze platiny, spravidla trvá 4 až 6 cyklov. V tomto množstve terapia dosiahne svoj maximálny účinok a ak budete pokračovať od 6 cyklov alebo viac, povedie to k zvýšeniu toxických účinkov na organizmus. Podľa štúdií najmenej 30% pacientov s rakovinou pľúc v štádiu 4 s progresiou ochorenia po chemoterapii prvej línie môže byť kandidátmi na liečbu druhej línie. Vymenovanie druhého cyklu chemoterapie (tentoraz s liekom „Doxacel“) sa vykonáva s prihliadnutím na:

 • celkový stav pacienta;
 • priebeh predchádzajúcej liečby;
 • molekulárny stav nádoru.

V niektorých prípadoch tento liek pomáha zmierňovať príznaky a predlžuje priemernú dĺžku života pacienta v priemere o 3 mesiace. Po chemoterapii prvej aj druhej línie sa môžu predpísať imunobiologické a ďalšie podporné sprievodné lieky.

Aké je nebezpečenstvo metastáz. Metastázy v 4. štádiu rakoviny pľúc sú osamelé, jednoduché (do 5 ohnísk) a početné. Akékoľvek zhubné nádory v 4. štádiu ochorenia sa vyznačujú vysokou hustotou, vďaka ktorej sa podobajú kameňu alebo kostnému tkanivu. Sú schopné rásť spolu v jednom nádore, ktorý negatívne ovplyvňuje fungovanie susedných orgánov a celkovú prognózu. V prieduškách metastázy vytvárajú priaznivé prostredie pre množenie patogénnych mikroorganizmov a narúšajú sterilitu vzduchu. Z tohto dôvodu môže dôjsť k tvorbe hnisu. Poškodenie a kompresia orgánov, do ktorých klíčili metastázy, spôsobuje poruchy ich funkcie vrátane kritických.

Liečbu. Telo pacienta môže obsahovať metastázy, ktoré sa dajú odstrániť alebo liečiť stereotaktickou rádioterapiou:

 • oligometastázy citlivé na rádiofrekvenčnú abláciu;
 • novotvary, ktoré počas cielenej chemoterapie naďalej rastú v mozgu (zvyčajne je to kvôli nedostatočnej priepustnosti hematoencefalickej bariéry).

V takom prípade sa odporúča resekcia alebo priebeh ožarovania. Ak sa zistia metastázy v kostných tkanivách, vykonáva sa ďalšia prevencia patologických fraktúr a syndrómu bolesti, a to aj pri použití bisfosfonátov..

záver

V súčasnosti sa uskutočňuje výskum v oblasti onkológie zameranej na vynález nových liekov, ako aj na identifikáciu markerov, pomocou ktorých bude možné predpovedať reakciu pacienta na plánovanú liečbu (prediktory). V posledných desiatich rokoch sa vďaka takýmto štúdiám dosiahol vedecký prielom v porozumení patológie rakoviny pľúc vrátane štádia 4. Vďaka nemu sa objavila cielená terapia - účinnejšia, pri ktorej aplikácii sa znižuje škodlivý účinok na zdravé bunky. Pri rakovine pľúc 4. stupňa sa v súčasnosti používa paliatívna terapia na zmiernenie príznakov a zvýšenie životnosti pacienta..

Koľko ľudí žije s rakovinou žalúdka a metastázami 4. stupňa?

Fáza rakoviny žalúdka je určená tromi ukazovateľmi, ktoré sú označené písmenami latinskej abecedy:

 • T (nádor) - veľkosť primárneho nádoru, hĺbka jeho klíčenia v stene žalúdka a šírenie do susedných tkanív.
 • N (uzly) - šírenie rakovinových buniek v najbližších (regionálnych) lymfatických uzlinách.
 • M (metastáza) - prítomnosť metastáz, sekundárnych ohnísk, ktoré vznikli v dôsledku šírenia rakovinových buniek s prietokom krvi alebo lymfy z žalúdka do iných orgánov.

Pri rakovine žalúdka 4. stupňa môže mať primárny nádor akúkoľvek veľkosť, môže dorásť do steny žalúdka v akejkoľvek hĺbke, môže sa šíriť alebo nerozširovať do susedných orgánov, lymfatických uzlín. Vždy sú však vzdialené metastázy. Toto je kľúčová značka..

príčiny

Neexistuje konkrétne vysvetlenie, prečo sa normálne bunky v žalúdočnej sliznici začínajú patologicky deliť. Existujú rizikové faktory, ktoré zvyšujú šance na rozvoj tejto patológie:

 • genetická predispozícia;
 • zlá výživa;
 • Zneužívanie alkoholu
 • kontakt s karcinogénmi;
 • chronický žalúdočný vred;
 • ožiarenie;
 • gastritída s metapláziou.

Anamnéza niekoľkých faktorov významne zvyšuje riziko rakoviny.

Príznaky prejavov


Progresia rakoviny žalúdka je sprevádzaná neustále nauzeou a zvracaním.
Posledné štádium rakoviny žalúdka s metastázami sa prejavuje veľmi agresívne, čo významne porušuje kvalitu života pacienta. Medzi miestne príznaky patrí časté záchvaty nevoľnosti, zvracanie a silná bolesť brucha. Jedlo je pre pacienta problémom, pretože príznaky ako nepohodlie, grganie, plynatosť, tráviace ťažkosti a pohyby čriev sa vyskytujú paralelne..

Metastázy v lymfatických uzlinách sa prejavujú zvýšením veľkosti, bolestivosti, opuchu v mieste lézií. Šírenie rakovinových buniek v pečeni vedie k metabolickým poruchám, nedostatku stopových prvkov a vitamínov, hrozbe ascitu, žltačke a žilovej nedostatočnosti. Metastázy sa tiež zisťujú v slezine, mozgu, kostiach, čo určuje zodpovedajúce príznaky týchto orgánov.

Onkológia pri 4 stupňoch je vždy sprevádzaná porušením celkového stavu. Medzi príznaky patrí slabosť, nevoľnosť, strata chuti do jedla a prudké zníženie telesnej hmotnosti. Periodicky sa telesná teplota zvyšuje na subfebrilné ukazovatele, čo je reakcia na intoxikáciu tela produktmi metabolizmu nádorov. Vyvíja sa tiež depresia, apatia, nestabilita nálady.

diéta

Je to súčasť liečby a prevencie rozvoja choroby. Stojí za to hovoriť o tom osobitne. Pomáha dodržiavať režim a má správnu stravu, pacient žije dlhšie a môže sa zlepšiť zdravie. Strava vykonáva nasledujúce funkcie:

 • Príjem životne dôležitých látok do tela pacienta nie je ľahký za predpokladu, že neexistuje časť tráviaceho traktu a je narušená funkcia ostatných orgánov..
 • Zlepšenie imunity - kľúčová úloha v boji proti ochoreniu imunitného systému, podporovaná cenovo dostupnými metódami, ako je jedlo.
 • Stabilizácia zloženia krvi pre stabilný stav pacienta za účelom dodania potrebných látok do mozgu.

Na dosiahnutie vašich cieľov ponuka obsahuje:

 • Mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku.
 • Varené bujóny s nízkym obsahom mäsa.
 • Zelenina utretá pre ľahké žuvanie a trávenie.
 • Mäso s nízkym obsahom tuku a hydina.
 • Zemiaková kaša a polievky.
 • Prírodné zdroje vitamínov: bobule, ovocie a čerstvo vylisované šťavy z nich.

Pacient je prísne zakázaný:

Pamätajte, že v ťažkej onkológii je mimoriadne dôležité riadiť sa odporúčaniami lekárov. Opatrenia sú zamerané na zlepšenie stavu pacienta, choroba sa nedá vyliečiť, ale pacient môže žiť dlhšie a lepšie.

Fáza rakoviny žalúdka je určená tromi ukazovateľmi, ktoré sú označené písmenami latinskej abecedy:

 • T (nádor) - veľkosť primárneho nádoru, hĺbka jeho klíčenia v stene žalúdka a šírenie do susedných tkanív.
 • N (uzly) - šírenie rakovinových buniek v najbližších (regionálnych) lymfatických uzlinách.
 • M (metastáza) - prítomnosť metastáz, sekundárnych ohnísk, ktoré vznikli v dôsledku šírenia rakovinových buniek s prietokom krvi alebo lymfy z žalúdka do iných orgánov.

Pri rakovine žalúdka 4. stupňa môže mať primárny nádor akúkoľvek veľkosť, môže dorásť do steny žalúdka v akejkoľvek hĺbke, môže sa šíriť alebo nerozširovať do susedných orgánov, lymfatických uzlín. Vždy sú však vzdialené metastázy. Toto je kľúčová značka..

diagnostika

Objektívne vyšetrenie pacienta odhalí bledosť kože, opuchnuté lymfatické uzliny, plak na jazyku, halitózu. Ak rakovina dosiahla významnú veľkosť, možno ju pociťovať povrchovou palpáciou brucha. Laboratórne metódy zahŕňajú:


Na potvrdenie diagnózy sa vykoná odber krvi, pri ktorom sa zisťujú abnormálne hladiny červených krviniek, prítomnosť patologického proteínu atď..

 • Všeobecná analýza krvi. Označuje pokles červených krviniek a hemoglobínu, zvýšenie ESR.
 • Biochemická štúdia. Stanovuje sa hypoproteinémia, vysoko reaktívny proteín C, patologické poruchy pečeňových testov.
 • Coprogram. Ide o analýzu výkalov, ktorá naznačuje porušenie tráviaceho procesu, prítomnosť hlienu, krvi, sekundárnych prvkov vo výkaloch..
 • Krvný test na nádorové markery. V 4 štádiách rakoviny žalúdka sa patologické proteíny, ktoré sa tvoria v dôsledku metabolizmu nádorov, významne líšia od normy.

Prístrojové techniky

 • Fibrogastroskopia - endoskopické vyšetrenie žalúdka, pomocou ktorého môžete vizuálne skontrolovať postihnutú oblasť, identifikovať typ rastu novotvaru, vzťah k susedným štruktúram.
 • Biopsia. Vykonáva sa počas fibrogastroskopie. Pomocou špeciálneho zariadenia sa časť tkaniva odoberie z rakovinovej oblasti na ďalšie histologické a cytologické vyšetrenie. To je potrebné na identifikáciu typu postihnutých buniek, ich stupňa malignity, rastu a reprodukcie..
 • CT a MRI sú vyšetrovacie metódy, ktoré študujú zhubné lézie a oblasti metastáz vo vrstvách. Tieto diagnostické postupy poskytujú informácie o fyzikálnych vlastnostiach novotvaru, vlastnostiach jeho zásobovania a distribúcie krvi.
 • Ultrazvuk orgánov brušnej dutiny, retroperitoneálneho priestoru a lymfatických uzlín. Vykonáva sa na určenie metastáz.

Ktoré orgány najčastejšie metastázujú rakovinu žalúdka?

Nádorové bunky sa môžu šíriť zo žalúdka do iných orgánov rôznymi spôsobmi:

 • Rakovina môže pučať priamo do susedných orgánov. Najčastejšie - v pankrease, menej často - v priečnom hrubom čreve, ľavý lalok pečene.
 • Rakovinové bunky sa niekedy šíria po povrchu pobrušnice - tenký film spojivového tkaniva, ktorý lemuje vnútro stien brušnej dutiny a pokrýva vnútorné orgány. Navyše u žien sa často nachádzajú metastázy vo vaječníkoch (Kruckenbergov nádor).
 • Hematogénny (s prietokom krvi) 4. štádium rakoviny žalúdka sa najčastejšie šíri do pečene, menej často do pľúc a kostí..
 • Lymfogénne šírenie rakovinových buniek sa vyskytuje pozdĺž hepato-duodenálneho ligamentu, celiakálneho kmeňa, slezinových ciev.

Pri rakovine žalúdka sa môžu vyskytnúť špecifické metastázy. Existujú špeciálne názvy:

 • Metastázy virchowov - v lymfatických uzlinách umiestnených nad kľúčnou kosťou.
 • Metastáza sestry Márie Jozefovej - pupok.
 • Schnitzlerove metastázy - do lymfatických uzlín umiestnených okolo konečníka.
 • Írske metastázy - do lymfatických uzlín nachádzajúcich sa v axilárnej oblasti.

Podľa štatistík je rakovina žalúdka 4. stupňa najčastejšie metastázami do pečene (u 48% pacientov), ​​peritoneum (32%), pľúca (15%), kosti (12%)..

Liečebné vlastnosti

Chirurgický zákrok


Posledné štádium rakoviny sa nelieči, ale na zníženie účinku rakovinových buniek na telo vykonáva operáciu na odstránenie nádoru..
Liečba rakoviny žalúdka o 4 stupne vyžaduje operačnú metódu liečby iba na indikáciu. Operácie nie sú schopné zachrániť pacienta pred touto patológiou, ale iba na zlepšenie stavu. Paliatívne zásahy sa vykonávajú so závažným syndrómom bolesti, ktorý nereaguje na konzervatívnu liečbu. Časť nádoru sa odstráni, aby sa znížil účinok rakovinových buniek na organizmus. A tiež sa uchýliť k odstráneniu gastrostómie s úplnou léziou žalúdka a šírením metastáz.

Konzervatívne metódy

Chemoterapia rakoviny žalúdka 4. stupňa s chemoterapiou je nevyhnutná ihneď po zistení nádoru. Cytostatiká pomáhajú predchádzať ďalšiemu šíreniu metastáz v tele, zmenšujú veľkosť nádoru a zmierňujú príznaky. Pacient je liečený chemoterapiou po dlhú dobu, ktorá vyčerpáva telo, preto sa predpisujú vitamínové prípravky, imunostimulanty, stopové prvky, minerály a detoxikačné lieky..

zvracanie.

Ak sa v štádiu rakoviny žalúdka 4. stupňa objaví čierne zvracanie, je potrebné okamžite zavolať sanitku.

Zvracanie krvou a hlienom

Tento typ leptanej hmoty je výrazným príznakom rozvinutej onkológie v žalúdku. Prítomnosť krvi zvyčajne indikuje poškodenie ciev, ku ktorému dochádza na pozadí odmietnutia vnútornej žalúdočnej sliznice cudzích štruktúr. Krv sa môže objaviť na pozadí poškodenia samotného nádoru, ktorý často obsahuje hustú sieť ciev, ktoré ho živia pre rast. Hustý emetik môže byť šarlátový, čo naznačuje masívne krvácanie. Zvracanie v čiernej farbe znamená skrytú stratu krvi.

Ak sa v masách objaví priehľadný hlien, má sa podozrenie na poruchu sekrečnej funkcie žalúdka. Stáva sa to na pozadí prudkého zvýšenia kyslosti v tráviacom orgáne, s ktorým sa telo nemôže vyrovnať. Výsledkom je, že žalúdok sa snaží odmietnuť nadbytok kyseliny spolu s ochranným hlienom, čo vyvoláva výskyt častého zvracania sliznice s ťažkým nepohodlím na pozadí nadmerného zaťaženia žalúdka v neprítomnosti paliva na spracovanie nadbytočnej kyseliny..

4 stupne zvracania

Hlavným provokujúcim faktorom vo výskyte zvracania v posledných štádiách rakoviny žalúdka je výsledok expozície chemoterapeutickým liekom, proti ktorým:

 • stimuluje sa vagus nerv, ktorý spája nervové centrá čreva a zvracacieho centra, čo spôsobuje skok v sekrécii 5-HT3, čo zvyšuje zvracanie;
 • rýchlo sa deliace črevné bunky sú poškodené narušením integrity nádoru, čo vedie k intoxikácii.

Existujú také druhy zvracania:

 • akútna - prchavá, vyvíja sa prvý deň po začiatku liečby;
 • oneskorené, objavujú sa po 24 hodinách (často čierne);
 • perzistentný, nereagujúci na drogy;
 • chronická charakteristika pacientov s rakovinou s difúznou rakovinou;
 • ako príznak hyperkalcémie, keď sú kosti postihnuté rakovinovými bunkami.

Ožarovanie obsahu žalúdka pri 4 oncostadii môže spôsobiť leptanie. Jeho účinok je podobný chemoterapii. Čím vyššia je použitá dávka žiarenia a veľkosť postihnutej oblasti, tým sú vedľajšie účinky silnejšie. Zvyčajne sa po liečbe objaví reflex roubíka 1-1,5.

Koľko žijú a predpovedajú

Očakávaná dĺžka života závisí od mnohých faktorov, ako sú: počet patogénnych ložísk, veľkosť nádoru, lokalizácia metastáz a ich charakteristika. Pri primeranej liečbe má rakovina stupňa 4 malý vplyv na život. Pacienti však neumierajú na nádory, ale na komplikácie pred smrťou, ktoré spôsobuje, je to črevná obštrukcia, akútne zlyhanie pečene alebo dýchanie. Načasovanie ich vývoja závisí od diagnostických opatrení a správnej liečby..

Päťročné prežitie pri 4. štádiu rakoviny žalúdka je 20%. V zahraničí je prognóza 40% života nad 5 rokov, pretože používajú agresívnejšie a najmodernejšie metódy liečby. V každom prípade nemôžete povedať, koľko času zostáva. Ľudia žijú s rakovinou po dlhú dobu, ak uplatňujú všetky potrebné liečebné metódy..

predpoveď

Prognóza znamená koreláciu šancí: úmrtnosť a prežitie pacientov sa určujú na základe predchádzajúcich skúseností s liečbou podobných prípadov onkológie. Keď proces vstúpi do terminálneho štádia, nehovoria o prognóze zotavenia, ale o čase, v ktorom pacient s touto diagnózou zostal žiť..

Žijú s rakovinou žalúdka, keď je diagnostikovaná posledná štvrtá etapa, od jedného do piatich rokov. Rakovina žalúdka v terminálnom štádiu sa diagnostikuje u starších pacientov, ľudia s touto diagnózou majú 50 rokov alebo viac..

Vek sa v prognóze odráža aj v tom:

 • Celkový stav osoby: sprievodné choroby, znášanie bolesti, vyčerpanie, imunita.
 • Prítomnosť chronických chorôb alebo zlých návykov znižuje pravdepodobnosť prežitia: zdroj oslabenia tela.
 • Typ nádoru u pacienta: či sa vyvinul karcinóm alebo bolo zachytené iné delenie buniek.
 • Počet a priebeh vývoja metastáz, choroba závisí od stupňa poškodenia tela. Žijú menej s metastázami, s rýchlym vývojom ochorenia, trochu záleží na lekároch, takže cieľom liečby je spomaliť postup šírenia onkológov..
 • Psychologický stav: koľko je človek pripravený bojovať s touto chorobou. Náklonnosť blízkych pacientov je dôležitá.

Je dôležité pochopiť, že sú uvedené faktory ovplyvňujúce očakávanú dĺžku života s diagnózou „štvrtého štádia rakoviny žalúdka“, a nie pravdepodobnosť, že sa ochorenie zbaví..

Prechod do neskorých fáz je extrémne krátky: trvá dva mesiace, najviac šesť mesiacov. Vzácny prípad, keď choroba prechádza bez metastáz. Rakovina prechádza do podžalúdkovej žľazy, do pečene, do krvných ciev, tvorí sa v stenách a zachytáva všetko, ovplyvňuje všetky orgány. Niekedy odhaľuje infiltračnú povahu a obklopuje veľkú časť brušných orgánov v konglomeráte zápalu. Rakovina niekedy metastázuje do vaječníkov a pľúc. Rakovina fázy 4 môže ovplyvniť všetky orgány tráviaceho traktu a ďalšie orgány.

Ukazuje sa, že niekto je v ohrození. Onkológovia odporúčajú viesť zdravý životný štýl, aby zabránili takémuto vzdelávaniu: dobré jedlo a absencia zlých návykov zvyšuje šance ľudí. Osobitným nebezpečenstvom sú ťažkosti s diagnostikovaním rakoviny orgánov v počiatočnom štádiu v dôsledku atypických príznakov choroby. Výsledok je sklamaním. Tento typ rakoviny ovplyvňuje veľké množstvo prípadov rakoviny. Ale iba 6% žije do piatich rokov. Častejšie ako iné skupiny mužov nad štyridsaťpäť zomiera na rakovinu.

Dôvody nie sú diagnostikované, ale zistilo sa niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že budú ohrozené. Zoznam je rozsiahly a obsahuje:

 • genetická predispozícia na rakovinu (prítomnosť tejto diagnózy u predkov);
 • často jesť potraviny obsahujúce karcinogény;
 • chronické choroby tráviaceho ústrojenstva, najmä zažívacieho traktu; život v zlých environmentálnych podmienkach;
 • zlé návyky (alkohol, fajčenie);
 • nedostatok stravy;
 • užívanie veľkého množstva liekov.

Odborníci potvrdzujú, že zhoršovanie celkového stavu životného prostredia a dodávka výrobkov nízkej kvality situáciu výrazne zhoršujú: u všetkých ľudí sa zvyšuje pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu žalúdka. Prevenciou bude absencia rýchleho občerstvenia a odmietnutie zlých návykov.

Rakovina 4. stupňa s metastázami, koľko ľudí žije

Rakovina je najhoršia choroba našej doby. Mnoho ľudí začne panikáriť, keď sa im diagnostikuje. Pacienti však vždy chcú dostávať informácie o tom, koľko zostali žiť..

všeobecné informácie

Suché štatistiky nedávajú presnú odpoveď na otázku. Pri takejto chorobe sa musí brať do úvahy veľa faktorov. Stáva sa tiež, že ľudia na rakovinu vôbec nezomierajú. Lokalizácia choroby hrá dôležitú úlohu..

Aby ste vzali do úvahy všetky faktory, musíte sa o chorobe dozvedieť čo najviac. Medicína pokročila, ale liečba rakoviny je takmer na svojom mieste. Lekári nedokážu zistiť príčiny výskytu, ako aj príčiny poškodenia vzdialených orgánov. Najpravdepodobnejšie a najbežnejšie príčiny sú:

 • zlé návyky;
 • dedičnosť;
 • vonkajšie faktory (žiarenie, práca v chemickom poli).

Stupne rakoviny

Ochorenie má 4 štádiá:

 1. Táto etapa má priaznivú prognózu. Problém je iba v diagnostike v počiatočnom štádiu. Žiadne príznaky.
 2. Liečiteľný je aj druhý a tretí stupeň. Nádor môže byť operovaný, pacient môže chorobu ľahko poraziť.
 3. Štvrtá fáza je najviac zanedbávaná. Nádor infikuje tkanivá, metastázy. Táto operácia je neúčinná.

Rakovina 4. stupňa je teda posledným štádiom vývoja nádoru. Procesy sú aktívne a nezvratné, metastázy sa šíria do najbližších a vzdialených orgánov. Lézia napáda kostné tkanivo a lymfatický systém.

Miesto a dĺžka nádoru

Rakovina prostaty

Opúšťa semenné vezikuly, zachytáva lymfatické uzliny, ovplyvňuje močový mechúr, konečník, kosti, niekedy pľúca a pečeň. Technika liečby ovplyvňuje priemernú dĺžku života (rádioterapia, hormonálna terapia alebo všetko v kombinácii).

Chirurgická liečba zaručuje životnosť od jedného do troch rokov, zriedka viac ako tri roky. 30% - to je miera prežitia po piatich rokoch. Úlohu zohráva dobrá nálada, pretože automatický návrh nie je úplne pochopenou vecou. Nepokoje sťažujú priebeh choroby, zhoršujú účinok liečby.

Rakovina prsníka

Postihnuté sú lymfatické uzliny (axilárne a klavikulárne), priedušky, pľúca, pečeň a žalúdok (nie vždy). Liečba je chemoterapia, ale ožarovanie je účinnejšie. Asi 15% žien žije päť rokov, život je možný aj po 5 rokoch od diagnózy.

Všetko záleží na veku tela, ktoré užíva lieky. To opäť dokazuje, že pri takejto diagnóze dáva kombinácia liekov dobrý výsledok..

Rakovina krčka maternice (maternice)

Metastázy idú do močového mechúra, konečníka. Po 5 rokoch prežije menej ako 15% žien.

Rakovina pečene (cirhóza)

Najnižšie prežitie a najkratšia dĺžka života. Tí, ktorí žili 5 rokov, iba 6%.

Rakovina pľúc

Porážka nádoru sa objavuje úplne, metastázy idú do srdca, niektoré do obličiek, lymfatických uzlín a pečene..

Takáto diagnóza je najnepriaznivejšia a prežitie je nízke asi 2 mesiace. Ak má pacient menej ako 30 rokov, šanca sa zvyšuje na 10%.

Rakovina žalúdka

Priemerná dĺžka života je 15 - 20%. Ochorenie sa zistí neskoro, nemôže sa liečiť.

Rakovina pankreasu

S touto diagnózou pacienti žijú trochu. 5 rokov - menej ako 5%.

Rakovina hrubého čreva

Iba 8 až 15% prežije do 5 rokov od oznámenia diagnózy..

Liečba rakoviny

Úspech závisí od stupňa, umiestnenia nádoru a nálady pacienta. Používajú sa tieto metódy:

 • Chemoterapia. Stráviť niekoľko cyklov chémie. Moderná prax vám umožňuje zadávať prostriedky prostredníctvom arteriálnej cievy, čo vedie k zníženej toxicite a zvýšenej účinnosti.
 • Liečenie ožiarením. Používa sa pre formuláre, ktoré nemožno ovládať. Röntgenové lúče zabíjajú rakovinové bunky. Je to možné v niekoľkých verziách: diaľkový (bez kontaktu s kožou), kontakt (aplikujú sa špeciálne platne), brachyterapia (zavádza liek do zóny rastu nádoru). Druhá metóda vyhráva nad ostatnými v tom, že zužuje oblasť expozície.
 • Radiochirurgie. Robotická inštalácia pôsobí na ohnisko riadeným gama žiarením.
 • Imunoterapia. Pacient užíva monoklonálne lieky, ktoré zvyšujú špeciálne ochranné schopnosti..
 • Experimentálne metódy. Zavedenie nových liekov vo farmakológii (napríklad protinádorové vakcíny). Pacient študuje vedľajšie účinky, je informovaný o riziku. Tento spôsob liečby je niekedy jedinou nádejou na spasenie..

Otázka „koľko prežijete s rakovinou 4. stupňa“ je teda možné zodpovedať na základe niekoľkých faktorov: prítomnosť chronických chorôb, vek pacienta, kedy sa začala liečba a diagnostikovala sa choroba, a je tiež dôležité, ako bola liečba liečená. Článok predstavuje percento prežitia na rôznych miestach nádoru..

Fáza 4 Rakovina

Stupeň vývoja rakovinového nádoru určuje veľkosť a expanziu procesu. Rakovina fázy 4 je posledným štádiom onkológie, ktorá sa vyznačuje nekontrolovaným rastom nádorových buniek a výskytom sekundárnych ohnísk rakoviny v zdravých tkanivách, kostiach a vnútorných orgánoch. Prítomnosť metastáz hrá pri neefektívnosti ďalšej liečby fatálnu úlohu..

Dôvody pre konečnú fázu

Rýchlosť rastu rakovinových buniek je ovplyvnená mnohými príčinnými faktormi, v každom prípade je to individuálny proces.

Otázka toho, čo slúži ako podnet na rozvoj zhubných nádorov, nie je úplne objasnená. Všetky príčinné faktory sa kombinujú do skupín:

 • fyzikálne:
  • nikotín;
  • ultrafialové;
  • rôntgenové žiarenie;
  • žiarenie.
 • chemická:
  • karcinogény;
  • individuálna lieková terapia.
 • biologické:
  • genetická predispozícia;
  • znížená imunita;
  • Neschopnosť opravy DNA.
Sedavý spôsob života a zlé návyky prispievajú k začatiu rakovinových procesov v tele..

Rozlišujú sa hlavné príčiny, ktoré spôsobujú vznik nádoru u človeka:

 • nekvalitné potraviny;
 • zlé návyky;
 • infekcie
 • Vek;
 • sedavý spôsob života.
Späť na obsah

Druhy nádoru

Malígne vzdelávanie sa delí na tieto typy:

 • Podľa typu bunky:
  • glióm;
  • epiteliálny karcinóm;
  • leukémia kostnej drene;
  • lymfóm
  • sarkóm;
  • embryonálny teratóm;
  • choriokarcinóm.
 • V mieste koncentrácie:
  • mozgu;
  • hrtana;
  • štítnej žľazy;
  • pľúca;
  • kože;
  • kosti;
  • krvi;
  • mliečne žľazy;
  • hrubého čreva;
  • žalúdok alebo pankreas;
  • prostata alebo semenníky;
  • maternica.
Späť na obsah

Fázy vývoja

Informácie o štádiu vývoja rakovinového procesu umožňujú plánovať, porozumieť účinnosti liečby a tiež prognózu zotavenia. Rakovina sa vyvíja v nasledujúcich fázach:

 1. Pôvod zlých buniek.
 2. Tvorba podmienene benígneho nádoru.
 3. Transformácia na zhubné, s malými príznakmi.
 4. Nebezpečná prekancerózna lézia.
 5. Rýchlo rastúci nádor.
Späť na obsah

Charakteristiky prejavu: príznaky

Terminálne štádium rakoviny je sprevádzané závažnými symptómami. Rakovinové bunky v onkológii stupňa 4 sa už dokázali rozšíriť do blízkych zdravých tkanív a orgánov. V závislosti od umiestnenia procesu a jeho typu sa objavia tieto príznaky:

 • Bežné:
  • silná bolesť;
  • nedostatok chuti do jedla;
  • nevoľnosť;
  • strata váhy;
  • zvýšené oddeľovanie potu;
  • teplo.
 • miestna:
  • charakteristická pečať;
  • zápalový proces;
  • krvácajúci;
  • zmena farby kože (bledosť, cyanóza).
 • S metastázami:
  • kašeľ (pravdepodobne s krvou);
  • zväčšené lymfatické uzliny;
  • bolesti hlavy;
  • zväčšená pečeň;
  • poškodenie srdca.
Späť na obsah

Ako diagnostikovať?

Rakovina 4. stupňa má skôr živé príznaky. Na zistenie presnej polohy nádoru a prítomnosti sekundárnych ohnísk sa však odporúča vyšetrenie. Nasledujúce metódy poskytujú maximálne informácie:

 • prehmatanie a fyzické vyšetrenie;
 • röntgenový
 • tkanivová biopsia skúmaného miesta;
 • MRI
 • ultrazvuk
 • CT
 • laparoskopia;
 • krvný test na nádorové markery.

Pri niektorých typoch nádorov sa uchyľujú k presne zacieleným metódam, ako sú:

 • kolonoskopia;
 • tracheoscopy;
 • gastroskopia;
 • endoskopia.

Použitie laboratórnych metód pre štádium štyri rakoviny pomáha stanoviť citlivosť rakovinových buniek na lieky, ktoré sú plánované na liečbu nádoru..

Aké ošetrenie je vhodné?

Posledné štádium rakoviny je ťažké liečiť. Nie je možné vykonať chirurgický zákrok, pretože rakovina 4. stupňa je sprevádzaná metastázami v zdravých tkanivách a orgánoch. Jediným spôsobom, ako vyriešiť túto situáciu, je použitie paliatívnej starostlivosti. Ochorenie sa nedá úplne vyliečiť, ale terapia pomáha zlepšovať život pacienta s rakovinou znižovaním prejavov rakoviny..

Liečba rakoviny 4. stupňa zahŕňa použitie týchto metód:

 • Ožiarenie. Rakovina stupňa 4 s metastázami dobre reaguje na liečbu. Rakovinové bunky sa ničia, ich formácia sa zmenšuje, ale je zdravá.
 • Chemoterapia. Rôzne lieky môžu nádor znížiť, ale bude potrebných viac ako jeden liečebný cyklus..
 • Imunoterapia. Pomáha zvyšovať obranyschopnosť tela v boji proti rastu rakovinových buniek.
Späť na obsah

Najnovšia technológia

V modernej medicíne sa posledné štádium rakoviny lieči pomocou nových metód:

 • Chemoembolizace. Liek ničí zlé bunky a obmedzuje prísun krvi do nádoru.
 • Neutrónová terapia. Ožarovanie vám umožňuje hlboko preniknúť do nádoru a zbaviť ho toxických látok.
Späť na obsah

anestézie

Bolesť je najvýraznejším symptómom v poslednom štádiu, je spôsobená zápalovým procesom pri malígnej tvorbe a jeho účinkom na nervové tkanivo. Pacientovi môže byť poskytnutá pomoc iba pri liečení bolesti. Priradia sa jednotlivo av nasledujúcom poradí:

 • Protizápalové lieky (NSAID) - zmierňujú menšie bolesti.
 • Lieky proti bolesti (Ketorol). Odstráňte bolesť strednej intenzity.
 • Narkotiká („morfín“, „fentanyl“). Je schopný bojovať s ťažkou, vyčerpávajúcou bolesťou.
Späť na obsah

Funkcie starostlivosti

Napriek skutočnosti, že pacient je v nemocnici alebo doma, musí mu byť poskytnuté potrebné podmienky na zlepšenie jeho stavu, medzi inými:

 • pohodlný nábytok;
 • implementácia odporúčaní liečby;
 • denné plnenie denníka (hmotnosť a teplota);
 • špeciálna strava;
 • preventívna gymnastika u lôžkového pacienta;
 • zabezpečenie správnej koncentrácie liekov proti bolesti.
Späť na obsah

Aká je predpoveď?

Je ťažké poraziť rakovinu 4. stupňa, táto forma choroby nevyhnutne vedie k tomu, že ľudia zomierajú. Niekedy smrť nepochádza z nádoru. Dôležitú úlohu hrá intoxikácia, znížená funkcia vnútorných orgánov postihnutých metastázami. Koľko zostávajúcich životov ovplyvňuje množstvo faktorov:

Priemerná dĺžka života pacienta závisí od závažnosti a agresivity rakoviny, ako aj od celkového stavu imunitného systému..

 • lokalizácia a metastáza nádoru;
 • vek pacienta;
 • stav imunity;
 • sprievodné choroby;
 • celkový a psychický stav.
Späť na obsah

Dĺžka života

Ako dlho môže človek s posledným štádiom rakoviny žiť, a to ani lekár nedokáže určiť. V priemere 10 až 15% pacientov žije s rakovinou asi 5 rokov. Vo väčšine prípadov nastane smrť oveľa skôr. Okrem toho je priemerná dĺžka života s ochorením vyššia až 30 rokov. Čím je osoba staršia, tým nižšia je miera prežitia..

Posledné dni

Je dôležité pochopiť, že v tele nastávajú nezvratné zmeny, výsledkom môže byť akýkoľvek. Príbuzní by mali vedieť, aké charakteristické príznaky sa objavia pred smrťou:

 • Predagonia:
  • halucinácie;
  • bledá koža;
  • nízky tlak.
 • Agónia je príznakom bezprostrednej smrti:
  • hlasné pískanie;
  • prerušované dýchanie.
 • Klinická a pevná smrť.

V posledných dňoch môže byť pacient na rakovine pod vplyvom liekov proti bolesti. Napriek kóme počuje, takže je pre príbuzných dôležité, aby sa psychologicky naladili a podporovali konverzáciou, pozitívnymi spomienkami. A ak už nie je možné zvládnuť bolesť, musíte byť trpezliví a byť v blízkosti, prejavte maximálnu starostlivosť.

Rakovina fázy 4: životná prognóza

Na určenie štádia onkológie sa berie do úvahy veľkosť nádoru, stupeň jeho rozšírenia v lymfatických uzlinách a tvorba metastáz. V onkológii štádia 4 rakoviny je hlavným meradlom prítomnosť sekundárnych ohnísk rastu nádoru vo vzdialených orgánoch, napriek veľkosti novotvaru. Metastázy najčastejšie ovplyvňujú kosti, pečeň a pľúca. Zhubný priebeh choroby je určený prítomnosťou sekundárnych malígnych ohnísk. Niektoré typy rakoviny nemajú charakteristické klinické príznaky a diagnostikujú sa iba v štádiu tvorby metastáz (sarkóm, melanóm). Iní naopak s pôsobivou veľkosťou nemajú sekundárne nádory.

Etapy onkológie

Existuje niekoľko štádií rakoviny, ktoré naznačujú, ako ďaleko proces šírenia nádoru prešiel. Na identifikáciu štádia zhubného nádoru sa berie do úvahy prítomnosť metastáz v iných orgánoch, lézie lymfatických uzlín a veľkosť nádoru. Rakovina sa klasifikuje takto:

 • Štádium 0 - hranice nádoru zostávajú v počiatku nádoru. Pri včasnej detekcii a včasnom začatí liečby je prognóza pozitívna.
 • 1 - objaví sa veľká nádorová uzlina bez metastáz a lymfatických uzlín. Pacient sa môže zotaviť pri správnej liečbe..
 • 2 - nádor rastie do susedných tkanív. Prognóza sa určuje v závislosti od umiestnenia a histologických znakov novotvaru. Väčšina pacientov je vyliečená z choroby.
 • 3 - nastáva proces metastázy. Rakovinové bunky sa delia as prúdom krvi a lymfy sa pohybujú v tele. Lekári môžu vyliečiť iba jednotlivé prípady choroby.
 • 4 je najťažší. Nádor s rakovinou 4. stupňa preniká do mnohých orgánov a v lymfatických uzlinách sú tiež metastázy. Chirurgické odstránenie nádorov nie je možné. Nie je možné vyliečiť pacientov, akceptovateľná je iba podporná terapia.

Stredná dĺžka života pacientov s rakovinou je obmedzený počet mesiacov alebo niekoľko rokov. Závisí to do veľkej miery od typu nádoru, psychologickej nálady pacienta a jeho príbuzných, od kompetentnej starostlivosti.

Známky choroby

Medzi príznaky rakoviny 4. stupňa patria:

 • neustála únava, ktorá po odpočinku nezmizne;
 • pretrvávajúca bolesť;
 • strata váhy;
 • svetlá farba kože;
 • vzhľad pečatí v tkanivách;
 • stabilne zvýšená telesná teplota;
 • poruchy fungovania čriev alebo močového mechúra;
 • menej časté krvácanie z močového mechúra, konečníka, vagíny a ústnej dutiny;
 • pretrvávajúci kašeľ, zmena hlasu.

Napriek týmto príznakom by ste nemali prestať bojovať s touto chorobou. Pri správnej liečbe aj v 4. štádiu rakoviny zostáva nádej na predĺženie života.

Diagnóza choroby

V pokročilých prípadoch sa vyžaduje dôkladné vyšetrenie na určenie prítomnosti a umiestnenia metastáz. Na tento účel použite všetky dostupné moderné diagnostické metódy, ktoré vám umožňujú zistiť, kde sa rakovina nachádza, druh malígneho nádoru a stupeň poškodenia blízkych orgánov. Väčšina informácií sa dá získať pomocou:

 • palpácia nádoru;
 • krvné testy na nádorové markery;
 • Počítačová tomografia;
 • ultrazvukový postup;
 • pozitrónová emisná tomografia;
 • scintigrafia;
 • magnetická rezonancia;
 • endoskopia;
 • laparoskopia;
 • bioptický test.

Laboratórne metódy na štúdium biomateriálov môžu určiť citlivosť nádorových buniek na lieky, ktoré sa budú používať v terapii.

Funkcie štvrtej fázy a dĺžka života

Špecifickosť spočíva v progresívnom rozvoji rakoviny a objavení sa metastáz vo vzdialených orgánoch: kostiach, mozgu, pečeni, pľúcach a lymfatickom systéme. Rysy vývoja rakoviny 4. stupňa s poškodením rôznych orgánov:

 • Rakovina krčka maternice. Nádor presahuje panvu, metastázy prenikajú do močového mechúra a konečníka. Asi 15 rokov žije iba 15% všetkých prípadov.
 • Prostaty. Nádor zo semenných vezikúl preniká do konečníka, lymfatických uzlín, ovplyvňuje kostné tkanivo a vzdialené metastázy pokrývajú pečeň a pľúca. Na liečbu sa používa kombinácia ožarovania a hormonálna terapia. Koľko pacientov s rakovinou 4. stupňa žije s ochorením prostaty? Chirurgická liečba predlžuje život pacienta z jedného na tri roky. Optimizmus človeka v mnohých ohľadoch prispieva k zvýšeniu strednej dĺžky života. Stresové stavy a vzrušenie naopak zhoršujú stav pacienta.
 • Rakovina pečene. V poslednom štádiu ochorenia je najnižšia miera prežitia, iba u jednotlivých pacientov je predpokladaná dĺžka života až 5 rokov..
 • Onkológia prsnej žľazy. Rakovina štádia 4 s metastázami v pľúcach, prieduškách, vzdialených orgánoch (pečeň, žalúdok) a poškodení blízkych lymfatických uzlín (klavikulárnej a axilárnej) sa lieči ožarovaním a chemoterapiou. Priemerná dĺžka života závisí od veku pacienta a individuálneho výberu liekov. Život s takouto diagnózou trvá až päť rokov a viac u 15% žien.
 • Rakovina hrubého čreva Keď rakovinové bunky metastázujú do iných orgánov, liečba neprináša pozitívne výsledky. Iba 8 až 15% pacientov môže prežiť päť rokov.

Koľko ľudí žije s rakovinou 4. stupňa? Očakávaná dĺžka života s takouto diagnózou závisí od postihnutého orgánu a typu rakoviny. Zvyčajne sa jedná o krátke obdobie od niekoľkých týždňov do roka. Vo výnimočných prípadoch pacienti s pokročilou rakovinou trvajú päť a viac rokov..

Tradičné liečby

Rakovina štvrtého stupňa je ťažké liečiť, pretože sa už začal nezvratný proces. Pacienti sa snažia používať všetky druhy liečebných metód vrátane tradičnej medicíny. Odborníci sa domnievajú, že je potrebné uplatňovať tieto tradičné metódy:

 • Imunoterapia - pomáha zvyšovať obranyschopnosť tela v boji proti nekontrolovanej reprodukcii patogénnych buniek. Metóda je dobrá v tom, že nespôsobuje nežiaduce reakcie a neporušuje integritu zdravých tkanív. Lieky sa pre každého pacienta vyberajú individuálne. Nedostatok liečby predstavuje dlhé trvanie liečby.
 • Radiačná terapia sa považuje za účinný spôsob eliminácie rakovinových buniek 4. stupňa pomocou metastáz. Počas liečby týmto spôsobom dochádza k úplnému zničeniu zhubných buniek, čo vedie k zmenšeniu veľkosti nádoru. Pre postihnuté kosti sa používa ožarovanie protónovým lúčom. Počas liečby sa však spolu s rakovinovými bunkami ničia aj zdravé bunky..
 • Chemoterapia sa používa na zníženie rastu zhubných nádorov. Je možné predpísať niekoľko liečebných cyklov s použitím rôznych liekov na zvýšenie účinnosti. Táto metóda sa najčastejšie používa u pacientov s pokročilým štádiom rakoviny..

Moderné terapie

S rozvojom modernej onkológie sa objavili nové metódy liečby rakoviny štvrtého stupňa. Lekári úspešne používajú:

 • Neutrónová terapia - ožarovanie sa vykonáva pomocou neutrónov. Hlboko prenikajú do poškodených tkanív a uvoľňujú ich z toxických látok..
 • Chemoembolizácia - dochádza k prerušeniu dodávky krvi do nádoru. Zavádza sa doň špeciálny liek, ktorý ničí rakovinové bunky..

Liečebný režim pre pacientov sa vyberá individuálne v závislosti od umiestnenia malígneho nádoru a metastáz. Najúčinnejšia liečba sa považuje za komplexnú, ak je nádor ovplyvnený na imunitnej, chemickej a fyzikálnej úrovni.

Rakovina pľúc v 4 štádiách. príznaky

Toto ochorenie je nezvratné a nedá sa liečiť. Zhubné bunky sa šíria v tele a ovplyvňujú zdravé tkanivá, orgány a lymfatické uzliny a vytvárajú metastázy v kostnom tkanive, mozgu, obličkách a pečeni. Rýchlosť šírenia choroby závisí od typu nádoru a má nasledujúce príznaky:

 • Kašeľ sa vyskytuje pri záchvatoch, má rušivý charakter s uvoľňovaním spúta. U pacientov trpiacich periférnou formou tento symptóm môže chýbať.
 • Bolesť na hrudníku sa stáva intenzívnou v oblasti postihnutých pľúc v dôsledku prenikania nádoru do susedných tkanív, samotné pľúcne tkanivo nie je vybavené receptormi bolesti. Obzvlášť silná bolesť sa vyskytuje v periférnej forme nádoru.
 • Hemoptysis začína v dôsledku poškodenia stien priedušiek a krvných ciev. Najprv sa objavia pruhy krvi so spútom, potom sa výtok stáva želé ako karmín, môže byť prítomný hnis.
 • Dýchavičnosť sa objavuje v dôsledku vývoja angíny pektoris a poruchy srdcového rytmu..
 • Poruchy trávenia sa vyskytujú v dôsledku poškodenia metastáz pažeráka a čriev.

Koľko ľudí žije s rakovinou pľúc 4. stupňa? V poslednom štádiu rakoviny pľúc sú možné život ohrozujúce situácie: krvácanie z dýchacích ciest, pneumotorax, syndróm vena cava, žltačka. Takéto komplikácie sú obzvlášť nebezpečné pre starších ľudí. U pacientov, ktorí nepoužívajú nepretržitú liečbu, sa rakovina vyvíja veľmi rýchlo a vedie k smrti. V priemere je počet pacientov, ktorí žili 5 rokov s touto diagnózou, 5 až 15%.

Liečba rakoviny pľúc v poslednom štádiu

Nie je pochýb o úplnom vyliečení. S rakovinou pľúc 4. stupňa žijú pacienti vďaka terapii zameranej na zmiernenie príznakov a udržanie života pacienta. Lekári pomáhajú pacientovi vyrovnať sa so srdcovým zlyhaním, pohrudnicou, zápalom pľúc, bezbolestne odstránia prebytočnú tekutinu, ktorá sa hromadí v pľúcach. Okrem toho sa vykonáva imunitná, hormonálna, ožarovacia a chemoterapia. Chemoterapia Avastinom sa široko používa na izraelských klinikách a tvrdí sa, že táto metóda umožňuje kontrolovať rast nádoru a zvyšuje prežitie pacientov. Ako dlho môže človek s rakovinou pľúc 4. stupňa žiť? Takúto otázku často kladie samotný pacient, ako aj jeho príbuzní. Prognóza je sklamaním, iba niektorí pacienti žijú 5 rokov, ostatní zomierajú oveľa skôr. Ľudia, často unavení z trápenia, často prestanú bojovať o život a odovzdajú sa chorobe.

Rakovina pankreasu v neskorom štádiu

Takáto diagnóza sa uskutočňuje, keď nádor rastie do značnej veľkosti, rastie do susedných orgánov, sú poškodené lymfatické uzliny a nádor sa šíri do vzdialených orgánov. Úplné zotavenie sa stane nemožným v dôsledku porušenia funkcií pankreasu a orgánov, ktoré sú ovplyvnené zhubnými nádormi. Najčastejšie sa choroba zistí u ľudí po veku šesťdesiatich rokov. Metastázy rakoviny pankreasu 4. stupňa sú detekované v obličkách, pľúcach, kostiach a pečeni. Jeden pacient môže mať v tele niekoľko ložisiek rakoviny..

K vývoju choroby dochádza v priebehu niekoľkých rokov av niektorých prípadoch postupuje rýchlo od 6 do 12 mesiacov. Najviac ohrození sú ľudia trpiaci cukrovkou, ktorí požívajú mastné potraviny, pracujú v škodlivých chemických rastlinách, podstúpili operáciu na bruchu a zneužívajú fajčenie. Podľa štatistík muži ochorejú častejšie ako ženy. Príznaky rakoviny pankreasu 4. stupňa, pozostávajúce zo sekrečných buniek, ktoré produkujú enzýmy na trávenie potravy, sa prejavujú nasledovne:

 • Vyskytuje sa intoxikácia tela. Pacient pociťuje silnú slabosť, stráca chuť do jedla, znižuje hmotnosť, pravidelne zvyšuje telesnú teplotu.
 • Neustále je prítomná silná bolesť, ktorá sa zintenzívňuje so zmenou polohy tela, dodáva hrudníku, ramenným opaskom, ramenám, dolnej časti chrbta..
 • Porucha tráviaceho systému. Zvýšenie nádoru vedie ku kompresii peritoneálnych orgánov, enzýmy nie sú dostatočné na trávenie potravy. To vedie k nadúvaniu, kolike, nevoľnosti a zvracaniu. Absorpcia živín vedie k anémii a nedostatku vitamínu.
 • Slezina sa zväčšuje.
 • Funkcia pečene je narušená, objaví sa žltkastosť kože a slizníc.
 • Vyskytuje sa tromboflebitída.
 • Ťažký kašeľ so spútom s krvou.

Pacient s ťažkou slabosťou je vždy v posteli. Stáva sa podráždeným, agresívnym, zle spí, depresiou.

Liečba pokročilého karcinómu pankreasu a prognóza

Liečebný priebeh je zameraný na udržanie stavu pacienta a jeho cieľom je:

 • zmierniť pohodu, zmierniť bolesť;
 • zlepšiť trávenie;
 • zabrániť tvorbe nových metastáz.

Na liečbu sa používajú tieto metódy:

 • Chirurgické - používa sa iba na obnovenie priechodnosti žlčovodu a čriev, čím sa eliminuje riziko krvácania.
 • Chemoterapeutikum - užívanie liekov skupiny cytostatík mierne predlžuje život pacienta.
 • Žiarenie - pri vystavení röntgenovým vysoko aktívnym žiarením odumierajú rakovinové bunky, čo mierne stabilizuje ich rast.
 • rádioterapia.
 • Liečba proti bolesti pri liečení bolesti.

Koľko pacientov s rakovinou 4. stupňa s metastázami môže prežiť? Závisí to od:

 • úspech liečby - reakcia tela na lieky na chemoterapiu;
 • závažnosť intoxikácie tela;
 • počet metastáz;
 • náležitá starostlivosť;
 • mentálny postoj pacienta.

Podľa lekárskych štatistík je prežitie dlhšie ako jeden rok pri intenzívnej liečbe iba 5%. Ľudia s touto chorobou žijú v priemere od niekoľkých mesiacov do šiestich mesiacov.

Príznaky štádia rakoviny žalúdka 4

V tomto štádiu ochorenia malígny nádor postihuje nielen žalúdok, ale preniká aj do pobrušnice, veľkých ciev, vaječníkov, pečene, pľúc a pankreasu. Pre ochorenie sú charakteristické tieto príznaky:

 • bolesť brucha;
 • strata chuti do jedla, rýchly nástup sýtosti;
 • zažívacie ťažkosti: nevoľnosť, krvavé zvracanie, pálenie záhy, tmavá voľná stolica;
 • obštrukcia čriev, zápcha;
 • zväčšené a boľavé lymfatické uzliny;
 • vyčerpanie tela.

S výskytom metastáz v pečeni a prednou brušnou stenou sa zvyšuje objem brucha a objavuje sa mechanická žltačka. V dôsledku aktivity nádorových buniek niekedy dochádza k závažnej intoxikácii tela.

Liečba a prognóza rakoviny žalúdka v poslednej fáze

Na liečenie rakoviny žalúdka 4. stupňa sa prijímajú nasledujúce opatrenia:

 • Chirurgický zákrok v tomto štádiu ochorenia je svojou povahou podporný: vylučuje sa obštrukcia čreva, na podporu potravy sa môže inštalovať kovová trubica, na výživu sa vytvára gastrostómia.
 • Chemoterapia pomáha znižovať bolesť a zlepšuje kvalitu života. Často sa vykonáva v spojení s ožarovaním.
 • Lieky sa používajú na zmiernenie príznakov choroby..
 • Imunoterapia sa z dôvodu vysokých nákladov nepoužíva na všetkých klinikách..

Ako dlho môže človek s posledným štádiom rakoviny žalúdka žiť, závisí od individuálnych charakteristík tela každého pacienta. Tento model sa zaznamenáva: mladí ľudia, ktorých delenie na rakovinové bunky je rýchle, žijú menej ako starší a senilní pacienti. V priemere je päťročné prežitie 15–20%.

záver

Rakovina v poslednej fáze je nezvratný proces. V tomto okamihu dochádza k nekontrolovanému rastu nádorových buniek v tele, poškodzujú sa zdravé susedné tkanivá a orgány, ako aj tie, ktoré sa nachádzajú ďaleko od miesta pôvodného zamerania. Pacient nemusí mať žiadne príznaky choroby, kým zhubný nádor nedosiahne štvrté štádium..

To sa považuje za jeden z hlavných dôvodov oneskorenej diagnózy rakoviny. Pacienti s rakovinou 4. stupňa (fotografia vyššie) môžu za priaznivých podmienok žiť až päť rokov, niektorí dlhšie. Presnejšia prognóza je stanovená ošetrujúcim lekárom. Vždy nájde spôsob, ako podporovať pacienta, aby ho zbavil bolestivých symptómov a predĺžil jeho život..